Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ovikoodi Media Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Ovikoodi Media Oy (Y-tunnus 2754989-6)
Kokinpellonraitti 1 D 80
33870 Tampere

Puhelin: 045 696 7080
Sähköposti: info@ovikoodi.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Juha Bäck

Puhelin: 045 696 7080
Sähköposti: info@ovikoodi.fi

3. Rekisterin nimi

Ovikoodi Media Oy verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on palveluiden tuottaminen käyttäjille, joihin lukeutuu:

 • Hakuvahti: käyttäjä voi luoda hakuvahdin joka ilmoittaa sähköpostitse käyttäjälle kun hakua vastaavia kohteita on tullut myyntiin
 • Asunnon ilmainen arviokäynti: käyttäjä voi tilata ilmaisen arviokäynnin jossa kiinteistönvälittäjä tulee arvioimaan asunnon hinnan
 • Yhteydenottopyyntö kohteesta: käyttäjä voi lähettää yhteydenottopyynnön Ovikoodi.fi -palvelussa löytyvistä kohteista suoraan välittäjälle

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Käyttäjätunnus

 • Sähköposti-osoite (pakollinen) – käytetään kirjautumiseen Ovikoodi.fi -palveluun
 • Etunimi ja sukunimi (vapaaehtoinen) – käytetään Ovikoodi.fi -palvelun personointiin kun käyttäjä on kirjautunut sisään
 • Salasana (pakollinen) – käytetään kirjautumiseen Ovikoodi.fi -palveluun, tämä tieto on salattu eikä sitä voi lukea
 • Hyväksyntä tietojen tallentamisesta (pakollinen) – vaaditaan siksi, että voimme todentaa käyttäjän hyväksyneen tietojen tallentamisen

Hakuvahti

 • Hakuvahdin nimi (pakollinen) – tämän avulla käyttäjä voi nimetä hakuvahdin
 • Hakuvahdin hakuehdot (pakollinen) – tämän avulla järjestelmä osaa hakea uusia kohteita

Asunnon ilmainen arviokäynti

 • Nimi (pakollinen) – välitetään kiinteistönvälittäjälle yhteydenoton helpottamiseksi
 • Puhelin (pakollinen) – välitetään kiinteistönvälittäjälle yhteydenoton helpottamiseksi
 • Sähköposti (pakollinen) – välitetään kiinteistönvälittäjälle yhteydenoton helpottamiseksi
 • Myytävän asunnon osoite (pakollinen) – välitetään kiinteistönvälittäjälle yhteydenoton helpottamiseksi
 • Myytävän asunnon postinumero (pakollinen) – välitetään kiinteistönvälittäjälle yhteydenoton helpottamiseksi
 • Myytävän asunnon neliöt (pakollinen) – välitetään kiinteistönvälittäjälle yhteydenoton helpottamiseksi
 • Huoneluku (pakollinen) – välitetään kiinteistönvälittäjälle yhteydenoton helpottamiseksi
 • Talotyyppi (pakollinen) – välitetään kiinteistönvälittäjälle yhteydenoton helpottamiseksi
 • Milloin olet myymässä (pakollinen) – välitetään kiinteistönvälittäjälle yhteydenoton helpottamiseksi
 • Hyväksyntä tietojen tallentamisesta (pakollinen) – vaaditaan siksi, että voimme todentaa käyttäjän hyväksyneen tietojen tallentamisen

Yhteydenottopyyntö kohteesta

 • Viesti (pakollinen) – välitetään kiinteistönvälittäjälle yhteydenoton helpottamiseksi
 • Nimi (pakollinen) – välitetään kiinteistönvälittäjälle yhteydenoton helpottamiseksi
 • Sähköposti (pakollinen) – välitetään kiinteistönvälittäjälle yhteydenoton helpottamiseksi
 • Puhelin (vapaaehtoinen) – välitetään kiinteistönvälittäjälle yhteydenoton helpottamiseksi
 • Lähetä viestistä kopio antamaani sähköposti-osoitteeseen (vapaaehtoinen) – tallentaa tiedon siitä, onko käyttäjä halunnut saada lähettämästään yhteydenottopyynnöstä kopion omaan sähköposti-osoitteeseensa
 • Hyväksyntä tietojen tallentamisesta (pakollinen) – vaaditaan siksi, että voimme todentaa käyttäjän hyväksyneen tietojen tallentamisen

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).