Yhtiövastike, rahoitusvastike ja muita asumisen kustannuksia

Yhtiövastike ja rahoitusvastike

Yhtiövastike on asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä mainittujen vastikeperusteiden mukaan määräytyvä summa, joka osakkeen omistaja on velvoitettu suorittamaan yhtiölle. Yhtiövastike = hoitovastike + rahoitusvastike.

Yhtiöjärjestyksellä tarkoitetaan asiakirjaa, joka on Suomen laissa määrätty pakolliseksi osakeyhtiölle. Yhtiöjärjestyksessä on muun muassa mainittava yhtiön rakennusten sijainti, eri huoneistojen pinta-alat käyttötarkoituksineen sekä juuri yhtiövastikkeen määräämisen perusteet.

Asunto-osakeyhtiö laki säätää (luku 3, § 1 ), että ”osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaan.” Vastikkeet kattavat osakkaiden osuuden yhtiön menoista, eivätkä ne liity asunnossa asumiseen tai sen käyttämiseen.

Mitä vastikkeella katetaan?

  • Kiinteistön hankintaa ja rakentamista koskevat menot
  • Kiinteistön yleisiä kuluja; kuten: mahdollinen maa-alueen vuokra, lämmityskustannukset, vesi- sekä jätemaksut, puhtaanapitoon menevät kustannukset, yhtiön käyttämä sähkö esim. ulkovalaistus, kiinteistön huoltokustannukset, isännöintipalkkiot, vakuutusmaksut ja katumaksut
  • Kiinteistörakennusten peruskorjaus, lisärakentaminen tai laajentaminen esimerkiksi lisäalueen osto:
    Yhtiökokouksessa päätetyt perusparannukset tai yhtiön tarvittavat hankinnat
  • Kiinteistön tai rakennuksen käyttöön liittyvän hyödykkeen tai yhtiön toimintaan liittyvästä yhteishankinnasta; tähän voivat lukeutua esimerkiksi jätehuollon kustannukset, Internet-palvelut sekä LVI-asiat
  • Byrokraattiset toimet, kuten kiinteistövero ja muut viranomaistahoilta perittävät kustannukset

Vastikkeen määräytyminen

Yhtiöjärjestyksessä on toteuduttava maksuperusteet vastikkeelle. Perusteina voidaan mainita huoneiston pinta-ala, jyvitetty pinta-ala tai osakkeiden lukumäärä. Luotettavasti arvioitavissa olevina LVI-kustannukset tai muun todellisen hyödykkeen kulutus voivat olla maksuperusteita, jos yhtiössä on tehty päätös koskien näiden periytymistä vastikkeessa.

Yhtiökokouksessa neuvotellaan vastikkeen suuruudesta. Vastikkeelle päätetään yksikköhinta suhteessa vastikeperusteeseen (Esimerkki: 4,50 € /m2 kuukaudessa).

Yhtiövastike = hoitovastike + rahoitusvastike

Yhtiövastike koostuu hoitovastikkeesta ja mahdollisesta rahoitusvastikkeesta. Hoitovastike käytetään kattamaan yhtiön rakennuksen ylläpitoon menevät kustannukset. Mahdollinen rahoitusvastike on osa, joka kuluu talonyhtiön ottamien lainojen korkokuluihin ja lainan lyhennyksiin. Yhtiö saattaa aika ajoin kyetä tarjoamaan osakkailleen käytäntöä, jossa osakas voi haluttaessa lunastaa itsensä rahoitusvastikkeesta kertasuorituksella. Yhtiökokous voi myös erillisellä päätöksellä periä korjausvastiketta rahoittaakseen päätettyjä peruskorjauskohteita. Yhtiöllä on oikeus periä vastikkeiden lisäksi vielä erillisiä maksuja esim. internet-liittymästä, autopaikasta, vesimaksusta tai saunavuorosta.

Jos haluat tietää, miten voit vaikuttaa vastikkeisiin ja jopa laskea niitä, niin lue artikkelimme Yhtiövastike alas.