Varainsiirtovero

Varainsiirtovero

Vero, jota maksetaan kiinteistöjen ja arvopaperien omistusoikeuden luovutuksesta on varainsiirtovero. Veron maksaa yleensä ostaja tai muu kiinteistön ja arvopaperin luovutuksen saaja. Arvopaperikaupoista, jotka on tehty arvopaperipörssissä, ei makseta varainsiirtoveroa. Ostajan tai muun luovutuksen saajan on laskettava varainsiirtoveron määrä kauppahinnasta.

Varainsiirtovero maksetaan oma-aloitteisesti

Vero on maksettava oma-aloitteisesti ja se on maksettava verohallinnon tilille.Vero, jota maksetaan kiinteistöjen ja arvopaperien omistusoikeuden luovutuksesta on varainsiirtovero

Maksaminen tapahtuu varainsiirtoveron tilisiirtolomakkeella ja verohallinnon maksuohjeiden mukaan, jolloin verohallinto voi kohdistaa suorituksen oikeaan osoitteeseen. Tilisiirtolomakkeeseen pitää laittaa viestiksi muun muassa henkilö- tai y-tunnus. Viitetietoihin ei laiteta mitään.

Jos kaupassa on useampi ostaja, niin kukin maksaa oman osuutensa varainsiirtoverosta omalla erillisellä tilisiirtolomakkeella. Varainsiirtoveron määrä määräytyy tässä tapauksessa omistusosuuden mukaan suhteessa kauppahintaan. Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa, jos se jää alle 10 euron.

Maksa varainsiirtovero kahden kuukauden kuluessa

Varainsiirtovero on asunto-osakkeen myyntihinnasta 2 prosenttia ja kiinteistön myyntihinnasta 4 prosenttia. Varainsiirtovero maksetaan velattomasta hinnasta, siitä huolimatta maksetaanko mahdollinen velkaosuus pois kaupanteon hetkellä.
Asunto-osakkeen ostajan on huolehdittava siitä, että vero maksetaan 2 kuukauden kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä.Sama kahden kuukauden aikaraja on käytössä myös niin sanotussa uudiskohteen kaupassa ja myös silloin, kun omistusoikeuden luovutus tapahtuu rakennusaikana tai jopa aikaisemmin.

Kiinteistönvälittäjä huolehtii veron maksamisesta

Välittäjäkaupassa, jossa kaupan kohteena on asunto-osake, varainsiirtovero maksetaan yleensä kaupantekotilaisuudessa riippumatta siitä maksetaanko koko kauppahinta kaupantekotilaisuudessa. Kiinteistövälittäjällä on vastuu huolehtia, siitä että varainsiirtovero tulee maksettua. Kiinteistönvälittäjä hoitaa myös ilmoituksen varainsiirtoveron maksamisesta verohallinnolle.

Ilmoituksen voi antaa myös sähköisesti Suomi.fi –palvelussa. Palveluun tunnistaudutaan Katso-tunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai omilla verkkopalvelutunnuksilla.

Kiinteistökaupan varainsiirtovero

Kiinteistökaupan yhteydessä veron maksamiseen on aikaa 6 kuukautta. Kiinteistökaupan yhteydessä lainhuudon saa vasta varainsiirtoveron maksamisen jälkeen. Lainhuutoa pitää hakea kiinteistön sijaintikunnan maanmittaustoimistosta. Lainhuudon hakijan on esitettävä varainsiirtoveron maksamisen todistava kuitti. Kiinteistökaupassa saa varainsiirtoveron maksuohjeet kaupanvahvistajalta kaupantekotilaisuudessa. Kiinteistökaupasta ei tarvitse tehdä varainsiirtoveroilmoitusta Verohallinnolle.

Maksa ajoissa

Varainsiirtovero on syytä maksaa ajoissa. Jos varainsiirtoveroa ei ole maksettu määräaikaan mennessä, niin siitä seuraa viivästymisen johdosta veronlisäystä. Veronlisäys vuonna 2013 on asunto-osakkeen kaupassa 8 prosenttia, kuitenkin vähintään kolme euroa.

Kiinteistön kaupassa veronlisäys on 20 prosenttia jokaiselta alkavalta kuudelta kuukaudelta, jos lainhuutoa ei ole haettu ajoissa. Maksimissaan veronlisäys voi kuitenkin vain kaksinkertaistaa alkuperäisen varainsiirtoveron määrän.

Jos kyse on kiinteistöjen vaihtokaupasta, tapahtuu käytännössä kaksi kiinteistön luovutusta, niin molempien osapuolten on haettava lainhuuto ja maksettava varainsiirtovero.

Ensiasunnonostajan verovapaus

Ensiasunnon ostajaEnsiasunnon ostajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, jos omistat ostamastasi asunnosta vähintään 50 prosenttia, ja olet yli 18 -vuotias, mutta alle 40 –vuotias. Sinun tulee myös ostaa asunto omaan käyttöösi ja muuttaa siihen 6 kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoituspäivästä. Lisäksi et ole aiemmin omistanut asunnosta tai asuinrakennuksesta yli 50 prosenttia.

Ensiasunnon ostajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroaVaikka edellä mainitut ehdot täyttävän ensiasunnon ostajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, on siitä ilmoitettava kuitenkin verohallinnolle toimittamalla varainsiirtoveroilmoitus verotoimistoon. Kun menet verotoimistoon tekemään ilmoitusta, ota kauppakirja mukaasi. Varainsiirtoveroilmoituksen tekeminen on kiinteistövälittäjän vastuulla, mikäli ostat ensiasuntosi kiinteistövälittäjän välityksellä.

Varainsiirtoveron palautus

Jos asunto-osakkeen, kiinteistön ostaja tai joku muu luovutuksen saaja on maksanut liikaa varainsiirtoveroa, niin verohallinto palauttaa niin sanotun liikamaksun. Liikamaksulle saa jopa korkoa. Korkoa saa maksupäivän ja palautuspäivän väliseltä ajalta. Korko vaihtelee Suomen Pankin viitekoron ja siitä vähennetyn marginaalin mukaan, mutta korko on aina vähintään 0,5 prosenttia.

Palautus ei tule automaattisesti, vaan sitä on haettava erikseen. Käsittelyn jälkeen verohallinto palauttaa liikamaksun tilillesi tai maksuosoituksena.