Prime-korko

Prime -korko

Prime -korko on yksittäisen pankin oma viitekorko, jonka pankit itsenäisesti päättävät. Esimerksi Nordea pankin käyttämän Nordea Prime –koron tasosta päättää Nordean johtokunta.

Prime –korko nousee ja laskee seuraten maltillisesti yleistä korkokehitystä. Prime -koron suuruuteen yleisen korkokehityksen lisäksi vaikuttavat myös talouden yleiset näkymät ja mahdolliset inflaatio-odotukset. Pankkien on ajateltava Prime –korkoa määritellessä myös sitä, että se on mahdollisimman tasapuolinen sekä laina- että talletusasiakkaille.

Prime –koron tason määrää pankki

Prime -koroilla ei ole ennalta määriteltyä muutossykliä eikä muuttumisen ajankohtia ole määritelty etukäteen. Normaalissa markkinatilanteessa pankin Prime -korko on muuttunut muutaman kerran vuodessa. Esimerkiksi Osuuspankin OP-Prime muuttui vuonna 2012 kolme kertaa. Prime -korko muuttuu kunkin itsenäisen pankin omalla hallinnollisella päätöksellä ja näin ollen se seuraa yleistä korkokehitystä viiveellä sekä korkojen laskiessa että noustessa.

Tässä yhteydessä pankit ovat saaneet osaksensa kritiikkiä toimintatapaansa kohtaan muun muassa Finanssivalvonnalta (Fiva).
Pankkeja on kritisoitu Prime -koron määräämisestä
Fivan mukaan Prime –korkoja lasketaan pankkien toimesta hitaammin kuin nostetaan. Euribor -korkojen noustessa, pankit nostavat omaa Prime -korkoaan varsin nopeasti ylöspäin, kun taas Euribor -korkojen laskiessa, pankit eivät laske omaa Prime -korkoaan yhtä nopeasti kuin Euribor –korot laskevat. Tähän on olemassa järkevä selitys pankin näkökulmasta asiaa tarkasteltuna. Euribor -korkojen laskiessa eivät pankit kiirehdi oman etunsa vuoksi Prime -korkoa laskemaan, koska korkoero markkinakorkoon on tällöin korkeampi. Laina-asiakkaalle tämä pankin toimintatapa ei ole mieluinen, mutta talletusasiakkaalle tilanne on toinen ja tallettaja voi nauttia paremmasta korosta pidempään.

Finanssivalvonta seuraa pankkien Prime -korkoja

Prime-korkoPankkien laiskahkon koron muutostahdin lisäksi Fiva on antanut pankeille kritiikkiä Prime –korkojen määräytymisestä. Asiakkailla pitäisi olla tiedossa, kuinka Prime –viitekorko todella määräytyy. Kuluttajasuojalainkin mukaan viitekorkojen ja pankkien Prime –korkojen määräytymisperusteiden on perustuttava tekijöihin, jotka ovat pankista riippumattomia ja julkisia.

Pankeista vain osa laskee Prime –korkonsa matemaattisen kaavan tai mallin perusteella. Pankkien etu Prime-korkojen käytössä perustuu myös siihen, että pankeilla on mahdollisuus hinnoitella varojen sijoitus- ja hankintatoimenpiteet samalla korkosidonnaisuudella, jolloin pankin korkoriski pienenee.
Suomessa Prime -koron antaa Aktia, FIM, SEB, Handelsbanken, Hypoteekkiyhdistys, Nordea, Osuuspankki, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Danske, Säästöpankki, Tapiola ja Ålandsbanken.Pankit ilmoittavat Prime-koron muutoksista omissa kanavissaan muun muassa pankin verkkopalvelussa, asiakkaalle lähetettävän tiliotteen yhteydessä ja tiedotusvälineissä noin kaksi viikkoa ennen uuden viitekoron voimaantuloa. Talletusten ja luottojen korot muuttuvat samana päivänä kuin yksittäisen pankin Prime-koron muutos tulee voimaan.

Kun asiakas on valinnut viitekorokseen Prime -koron, sen päälle lisätään talletusten ja luotonannon yhteydessä pankin oma marginaali eli asiakkaan lopullinen korko on Prime -korko + pankin marginaali. Suomessa toimivista pankeista oman Prime -korkonsa tarjoavat Aktia, FIM, SEB, Handelsbanken, Hypoteekkiyhdistys, Nordea, Osuuspankki, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Danske Bank, Säästöpankki, Tapiola ja Ålandsbanken.

Tällä hetkellä (25.04.2013) pankkien prime -korot ovat:

 • Aktia Prime, 01.11.2012: 1.25%
 • Danske Bank Prime, 10.10.2012: 1.45%
 • FIM Prime, 01.01.2013: 0.65%
 • Handelsbanken, 01.11.2012: 1.35%
 • Hypo-Prime, 15.11.2012: 0.80%
 • Nordea prime ,01.01.2013: 1.45%
 • Op-Prime, 06.11.2012: 1.00%
 • POP-Prime, 22.10.2012: 1.30%
 • S-Prime, 01.04.2013: 0.75%
 • SEB Prime, 01.12.2012: 1.30%
 • Säästöpankit-prime, 24.09.2012: 1.00%
 • Tapiola Prime, 12.09.2012: 1.50%
 • Ålandsbanken Prime, 26.09.2012: 1.10%

Vastaavasti 12kk euribor -korko on samanaikaisesti 0.515%.

Prime –korkojen suosio laskussa

Prime -korot ovat menettäneet viime aikoina suosiotaan merkittävästi. Suosion menetyksen taustalla on Prime -korkojen jämähtäminen selvästi markkinakorkoja korkeammalle tasolle. Pankeilla on keskenään myös verrattain suuret erot omissa Prime –koroissaan, vaikka näin ei periaatteessa pitäisi olla.Prime -korot ovat menettäneet viime aikoina suosiotaan merkittävästi.

Osa pankeista on pohtinut Prime-korkojen tarpeellisuutta ja mahdollisesti jotkut pankit saattavat luopua Prime -koron käytöstä talletustensa ja lainojensa viitekorkona lähiaikoina. Toisaalta korkojen ollessa historiallisen alhaalla, voi markkinakorkojen noustessa Prime –korkojen suosio taas kasvaa. Prime –korkoon sidottu laina välttää todennäköisesti korkeimmat korkopiikit. Monesti asiakas valitsee viitekorkonsa sen mukaan, mikä on edullisin lainan nostohetkellä.

Prime –koroissa asiakkaita on viehättänyt sen vakaus. Se voi olla jollekin asiakkaalle tärkein kriteeri viitekorkoa valitessa, kun tietää että korkotaso ei heittele, niin voimakkaasti kuin esimerkiksi Euribor –korot. Aika näyttää kuinka Prime -korkojen todella käy.