Lainamarginaali

lainamarginaali

Lainaa ottaessasi sovit pankin kanssa lainan takaisin maksusta ja lainasi korosta. Lainan korko on sidottu viitekorkoon, joka on poikkeuksetta pankin oma prime -korko tai euribor -korko. Viitekorkoon lisätään pankin perimä korkomarginaali. Lainasi kokonaiskorko on siis viitekorko + marginaali. Lainamarginaali on pankille voittoa ja lainamarginaalilla pankki varautuu riskeihin myöntäessään lainaa.

Lainamarginaaliin vaikuttavia tekijöitä

Lainamarginaalit vaihtelevat monesta eri syystä ja seuraavassa muutamia lainanmarginaaliin vaikuttavia tekijöitä listattuna:

  • Kilpailutilanne markkinoilla ja toimialueella
  • Lainamuoto
  • Viitekorko
  • Lainan muutokset
  • Pankkien kiristyvä sääntely ja vakavaraisuusvaatimukset
  • Asiakassuhde
  • Maksukäyttäytyminen
  • Kilpailuttaminen

Kilpailutilanne

Pankkien välinen kilpailu asiakkaista vaikuttaa lainamarginaaleihin. Kilpailun ollessa kova esimerkiksi kasvukeskuksissa, joissa pankkeja on useita, lainamarginaalit voivat olla alemmat kuin pienimmissä kaupungeissa. Asuntolaina-asiakkaat ovat jokaisen pankin toiveasiakkaita, kun asuntolainat sitovat asiakkaan pankkiin jopa yli kahdeksikymmeneksi vuodeksi. Silloin pankin voi olla hyvä pitää marginaali houkuttavalla tasolla ja saada itselleen laina-asiakkaita. Vuosien mittaan pankki saa katetta ja tuloja muista palvelumaksuista.

Lainamuoto

Matalimmat lainamarginaalit ovat olleet perinteisesti asuntolainoissa ja korkeimmat vastaavasti erilaisissa kulutusluotoissa, esimerkiksi eri luottokorttien luotoissa. Asuntolainoissa marginaalit ovat vaihdelleet viime vuosina noin 0,2-2 prosentin välillä. Korttiluotoissa lainamarginaalit ovat noin 5-12 prosentin välillä.

Viitekorko

Myös valitsemasi lainan viitekorko voi vaikuttaa lainasi marginaaliin. Pankit voivat periä korkeampaa lainamarginaalia, mitä lyhyempään euribor -korkoon lainasi on sidottu. Lyhyemmät euribor-korot ovat alemmalla tasolla, kuin niin sanotut pidemmät euribor-korot. Saman korkokatteen saamiseksi pankki voi pitää lyhyempään euriboriin sidotun lainan marginaalia korkeammalla tasolla kuin pidempään euriboriin sidotun lainan.

Lainan muutokset

Mikäli teet laina-aikana muutoksia lainaasi tai esimerkiksi maksusuunnitelmiisi, voi pankki korottaa marginaaliasi. Kun teet lainasopimusta, niin tarkista onko sinun mahdollista pitää esimerkiksi lyhennysvapaata ilman eri ehtoja muun muassa lainamarginaalin korottamista. Näistä on hyvä sopia ja neuvotella lainaa otettaessa eikä kesken laina-ajan, jolloin se voi olla myöhäistä. Muita mahdollisia tilanteita, jolloin pankki voi korottaa lainamarginaaliasi, ovat esimerkiksi tilanteet, kun haet lisälainaa tai vakuutesi vaihtuu.

Pankkien kiristyvä sääntely ja vakavaraisuusvaatimukset

Kiristyvä sääntely nostaa muun muassa pankkien pääomavaatimuksia. Pääomia ja voittovaroja on oltava aiempaa enemmän. Pankin varojen on oltava myös likvidempiä. Nämä osaltaan vaikuttavat korottavasti myös pankin lainamarginaaliin.

Asiakassuhde

Pitkäaikainen asiakkuus omaan pankkiisi voi osaltaan vaikuttaa lainamarginaaleihin. Kun pankki tuntee sinut ja maksukäyttäytymisesi pitkältä ajalta, on sillä mahdollisesti ja hyvin todennäköisesti vaikutusta saamaasi laina-tarjoukseen ja sen lainamarginaaliin.

Maksukäyttäytyminen

Pankeilla on olemassa omat kriteerit lainaa myönnettäessä. Lainaa hakiessa pankki arvioi muun muassa maksukykyäsi ja käyttäytymistä raha-asioissa. Jos sinulla ei ole maksuhäiriöitä eikä lainarästejä, olet hoitanut pankkiasiasi aina hyvin ja sinulla on säännöllinen työ, saat varmasti pankilta hyvän lainatarjouksen ja kilpailukykyisen lainamarginaalin. Jos et ole hoitanut pankki- ja raha-asioitasi hyvin, on lainamarginaalisi todennäköisesti korkeampi. Lainamarginaalilla pankki hinnoittelee ottamaansa riskiä lainaa myöntäessään.

Kilpailuttaminen

Voit kokeilla saada omaa lainamarginaalisia alemmaksi kilpailuttamalla sitä toisen pankin kanssa. Tämä voi olla haastavaa ja edellyttää lähes poikkeuksetta pankin vaihtoa tai ainakin osan asioinnin siirtämistä niin sanotusti vanhasta pankista. Kannattaa kuitenkin arvioida kokonaisuutta, kuin pelkkää lainamarginaalia, kun teet päätöstä. Parhaimmillaan kilpailuttamisella saatat saada itsellesi suuriakin hyötyjä alemman marginaalin muodossa ja paremman palvelun kautta.

Lainamarginaalit nousussa

Lainamarginaalit ovat olleet viime aikoina nousussa. Suomalaiset ovat jo pitkään saaneet nauttia poikkeuksellisen alhaisista koroista. Suomessa lainamarginaalit ovat olleet paljon alemmalla tasolla kuin lähes kaikissa muissa Euroopan maissa.
Suomalaiset ovat jo pitkään saaneet nauttia poikkeuksellisen alhaisista marginaaleista.Lainamarginaaleissa on ollut jo jonkin aikaa nousupaineita ja nyt ne ovat konkretisoituneet kiristyvän sääntelyn ja vakavaraisuusvaatimusten kasvun johdosta. Suurin nousu marginaalien osalta lienee jo nähty, mutta varmasti vielä nousua tullaan näkemään. Arvioiden mukaan pankkien perimät lainamarginaalit asettuvat asuntolainojen kohdalla noin kahden prosentin tasolle.

Lue oppaamme Asuntolainan avulla omaan asuntoon, niin saat arvokasta lisätietoa laina-asioista.