Korkokatto

Korkokatto

Korkotason nousua pelkäävien turvaksi voidaan lainaan liittää korkokatto, joka suojelee lainanottajaa nousevilta euribor-koroilta. Korkokatto voidaan liittää melkein mihin tahansa euribor sidonnaiseen lainaan.
Uuden otettavan lainan lisäksi korkokatto voidaan ottaa myös vanhaan lainaanNimenomaisesti korkokatto tarkoittaa lainan korkoprosentille määriteltävää enimmäissuuruutta, kattoa, mitä korko ei ylitä ennalta sovittuna ajanjaksona. Lainan korko voi yleisen korkotason laskiessa myös pienentyä. Korkokattoa voisi pitää yhtenä versiona lainaturvavakuutuksesta.

Miten korkokatto toimii?

Korkokaton voit ottaa koko lainaan tai osalle lainasta. Laina on mahdollista jakaa kahteen osaan, joista toinen on korkokatto-ominaisuudella varustettu laina ja toinen tavalliseen euribor-korkoon sidottu laina.

Asiakas sopii pankin kanssa koron enimmäissuuruuden ja korkokattoisen ajanjakson pituuden. Korkokatosta maksetaan korkokattomaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat lainamäärä, tilanne korkomarkkinoilla, korkokaton taso sekä voimassaoloaika. Kokonaisempi kuva markkinakorkojen heittelyistä viime aikoina otetaan huomioon pankin toimesta hinnoiteltaessa korkokattoa.

Korkokaton määrittämisessä viitekorkona toimii usein euribor. Korkotason laskiessa seuraa laina perässä ja mutta taas koron noustessa laina ei nouse yli sovitun korkokaton. Asiakkaan on hyvä neuvotella korkokattoon liittyvät asiat oman pankkinsa kanssa. Korkokatto kannattaa ottaa lainaasi, kun korkotaso on alhainen.

Korkokattoisen lainan kanssa asiakkaalla on paljon jouston varaa ja hän voi helposti maksaa koko lainasumman tai tehdä lyhennyksiä ilman koituvia lisäkustannuksia.

Korkokaton plussat ja miinukset

Plussat

  • Korko ei ylitä sopimusaikana asiakkaan valitsemaa viitekoron enimmäistasoa
  • Asiakas hyötyy yleisen korkotason laskuista ja maksaa vain markkinakorkoa ja pankin perimää marginaalia
  • Lainaa voi yleensä lyhentää tai maksaa ennenaikaisesti takaisin ilman, että asiakas joutuu maksamaan joissain yhteyksissä pankkien perimiä laskennallisesta arvonmuutoksesta koituvien tappioiden korvauksia.

Miinukset

  • Lainanottaja tekee arvion, ovatko korot nousemassa tietyn rajan yli laina-aikana. Jos korot nousevat rajusti, korkokatto voi tuottaa kuluttajalle jopa voittoa, mutta toisaalta korkokatto voi tuottaa asiakkaalle vain kulun ilman hyötyä
  • Korkokattoisuus-ominaisuuden muuttaminen voi aiheuttaa lainaajalle lisäkustannuksia uuden lainan perustamiskulujen muodossa
  • Korkokatosta perittävä palkkio ei ole verovähennyskelpoinen
  • Jos korkokattolaina halutaan vaihtaa esimerkiksi kiinteäkorkoiseen lainaan, korkokaton jäljellä olevaa suojauspalkkiota ei välttämättä palauteta

Lue laajemmin asuntolaina-asioista oppaastamme.