Kiinteistönvälittäjän vastuu

Kiinteistönvälittäjän vastuu

Mitä välittäjän vastuu käytännössä tarkoittaa? Kun sinun on asunnon myyjänä ilmoitettava ostajalle kaikki mahdolliset asuntokauppaan vaikuttavat tiedot, on ostajan tarkistettava kaupan kohde.

Myös kiinteistönvälittäjän on tarkastettava kaupan kohdeMyös kiinteistönvälittäjän on tutustuttava kohteeseen ja tarkastettava kaupan kohde havaitakseen kohteen puutteet ja virheet. Kiinteistönvälittäjän on toimittava työssään ammattitaitoisesti, huolellisesti ja noudattaen hyvää välitystapaa. Kiinteistönvälittäjä on asuntokaupassa sekä ostajan että myyjän asialla.

Vaikka olet kertonut välittäjälle kaikki tarpeelliset tiedot asunnosta, on välittäjän myös tahollaan hankittava tietoa myytävästä kohteesta. Kiinteistönvälittäjän pitää myös tarkistaa, että saadut ja eteenpäin kerrottavat tiedot pitävät paikkansa. Kiinteistönvälittäjällä on siis sekä tiedonanto- että selonottovelvollisuus. Kiinteistönvälittäjä on velvollinen antamaan kaikki ne tiedot ostajalla ja myyjällekin, joilla on asuntokaupan syntymisessä merkitystä.

Kiinteistövälittäjän vahingonkorvausvastuu

Jos kiinteistönvälittäjä laiminlyö velvollisuuksiaan, on hänellä vahingonkorvausvastuu. Välittäjä ei vastaa myytävän kohteen virheistä vaan tietojen oikeellisuudesta, joita hän myyjälle ja ostajalle antaa tai on antanut. Mikäli tietoja ei voi kohtuudella selvittää, pitää kiinteistönvälittäjän ilmoittaa kaupan osapuolille, ettei kaikkien tietojen paikkaansa pitävyyttä ole voitu tarkastaa.

Jos välittäjälle on tapahtunut virhe asuntokaupan yhteydessä, on virheestä kohtuullisen ajan puitteissa reklamoitava. Kohtuullinen aika on noin 4 kuukautta, siitä kun virhe on ilmennyt. Kun virhe on havaittu, on myyjäosapuoli oikeutettu vahingonkorvaukseen tai hinnan alennukseen. Ostaja voi myös vaatia korvausta kiinteistövälittäjän virheen johdosta.

Jos toimintatavassa ei virhettä havaittu, ei myöskään vahingonkorvausta tarvitse suorittaa. Kiinteistövälittäjä ei vastaa ns. salaisesta virheestä, jonka havaitsemiseen tarvitaan teknisiä apuvälineitä tai rakenteiden purkamista. Asunnon myyjä on vastuussa edellä mainituista salaisista virheistä.

Lue laajemmin asunnon myymisestä kiinteistövälittäjän avulla oppaastamme.