Kiinteä korko

Kiinteä korko - omaoven aakkoset

Lainaneuvotteluissa selvitetään maksukykysi ja kyky lyhentää lainaa. Asiakas voi kiinteän koron liittämisellä lainaansa varmistaa, että korkojen heilahtelut eivät vaaranna omaa maksukykyä. Kiinnostus kiinteä korkoisia lainoja kohtaan on ollut nousujohteista viime aikoina, kun euribor-korot ovat historiallisen alhaisilla tasoilla ja kun tilanne korkomarkkinoilla voi lähivuosina olla jo toinen.

Mitä tarkoittaa kiinteä korko?

Kiin­teät ko­rot ovat ko­ko­nais­kor­ko­ja, jois­sa lainamar­gi­naa­li on jo si­säl­lä. Kiinteäkorkoisessa lainassa, korko pysyy kokoajan muuttumattomana, markkinakorkojen heittelyiden vaikuttamatta siihen. Kiinteä korko liitetään lainaan usein 3 tai 5 vuodeksi, mutta joskus myös useammaksi vuodeksi. Kiinteän koron voit liittää sekä vanhaan että uuteen lainaan.
Pankki määrittelee kiinteän korkoprosentin suuruuden ennen lainan nostamista. Tar­jouk­set kiinteän koron suuruudesta vaih­te­le­vat pan­kin pe­ri­män mar­gi­naa­lin mu­kaan. Myös ko­ko­nais­lai­na-ai­ka ja lai­nan ko­ko vai­kut­ta­vat muodostuvaan korkoon jonkin verran. Vuoden 2012 aikana kiinteä korko on vaihdellut 2,5 -3,3 prosentin välillä.Perehdy omassa pankissasi tarkoin lainaehtoihin

Perehdy omassa pankissasi tarkoin lainaehtoihin kiinteään korkoon liittyvistä asioissa, esimerkiksi lainan ennenaikaisen takaisin maksun mahdollisuuteen tai kiinteä koron sopimuksen purkamiseen.

Kiinteän korkojakson päättymisen jälkeen lainasi korko muuttuu yleisimmin vaihtuvakorkoiseen lainaan, jolle uusi sopimustasi kiinteästä korosta.

Kiinteän koron plussat ja miinukset

Plussat

  • Lainan hoitokustannukset ovat tarkoin ennustettavissa
  • Kiinteän koron liittämisestä lainaan ei aiheudu lisäkustannuksia
  • Asiakkaan on mahdollista vähentää verotuksessa kiinteä- kuin muuttuvakorkoisten asuntolainojen korot! Yleisimmin asuntolainan korot vähennetään palkkatulojen verosta ns. alijäämähyvityksenä. Vuonna 2013 alijäämähyvityksestä saatava hyöty on 24 % maksetuista koroista.
  • Maksujärjestelyihin on mahdollista tehdä muutoksia ja saada lyhennysvapaa kuukausi
  • Saattaa olla muuttuvakorkoista lainaa edullisempi, sillä korkojen kehitys on ennalta-arvaamatonta
  • Mahdollisuus lainan jakamiseen kahteen osaan: kiinteäkorkoiseen ja muuttuvakorkoiseen. Tällä tavalla asiakas voi saada kiinteän koron tuoman turvan ja vapaat kädet muutosten tekoon vaihtuvakorkoiseen lainaosuuteen.

Miinukset

  • Korkojen lasku ei vaikuta kiinteään korkoon, näin ollen myös korkotason alhaisuuskaan ei vaikuta kiinteäkorkoiseen lainaan. Voit joutua pahimmillaan maksamaan niin sanotusti ylikorkoa verrattuna markkinakorkoihin
  • Lainan lyhentäminen ennalta sovittua nopeammin tai lisäerien maksaminen ei usein onnistu ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Pankki voi periä ns. ”takaisinmaksu-provision” mahdollisen lainanoton jälkeisen korkotason laskemisen jälkeen.

Erinomainen vaihtoehto kiinteälle korolle on valita lainallesi korkokatto.