Hitas-asunnot eli Hitas-järjestelmä

Hitas -asunnot

Hitas järjestelmä on Helsingin kaupungin kehittämä asuntojen hinta- ja laatutason säätelyjärjestelmä. Järjestelmän tarkoitus on tarjota kohtuuhintaista asumista niille, joilla ei ole mahdollisuutta maksaa asuntojen markkinahintoja. Kaupunki voi näin ollen edesauttaa ihmisten kykyä jäädä asumaan kaupunkiin. Kaupunki tukee asumismuotoa vuokraamalla tontteja hitas-asunnoille ja poikkeuksetta hitas-koti sijaitsee vuokratontilla. Hitas-sääntelyn piirissä olevia asuinhuoneistoja on Helsingissä 19 811.

Hintakatto

Hitas-asuntojen ominaisuus on hintakatto, jossa jo tontinluovutustilanteessa määritellään ylin hinta asunnolle. Hintakatto on pitävä, eikä sitä saa ylittää edes myyntitilanteessa asunnon lunastamisen uhalla. Hitas-asunnot ovat yleensä hieman vapaasti hinnoiteltavia asuntoja edullisempia; sijainti ja asunnon rakennusvuosi heijastuvat hinnassa.

Hinnan muodostuminen ja ostajien valikoituminen

Hitas-asuntojen hintoja määrittelee 1.3.2004 käyttöönotettu markkinaindeksi, jonka taustalla on helpottaa asukkaan siirtymistä hitas-asunnosta markkinahintaiseen asuntoon. Vuosina 2005-2011 hitas-asuntojen neliöhinnat kohosivat, etenkin Helsingin Katajanokan asunnoissa, joissa hinnat nousivat 15 prosenttia tavallisia asuntoja enemmän. Kehitys on voimakkainta uudisrakennusten kohdalla, kuten esimerkiksi Helsingin Jätkäsaaressa.

Arvalla asuntoon

Hitas-asuntojen huokeus perustuu rakennuskustannusten säätelyyn ja hintansa vuoksi ne ovat erittäin kysyttyjä kohteita. Helsingin asuntotuotantotoimisto, joka on suurin hitas-asuntojen tuottaja, arpoo hitas-asuntoa hakevalle varausnumeron. Näin jokaiseen hitas-asuntoon muodostuu arvonnassa saatujen numeroiden mukainen varausjärjestys.

Hitas-asuntojen omistajat valitaan pääsijaisesti arvontamenettelyllä. Tietokonepohjaiseen arvontaan siirtymiseen on vaikuttanut palaute entistä järjestelmää kohtaan, jossa varaus tuli tehdä puhelimella tiettyyn ajankohtaan tai käymällä asuntotuotantotoimistolla. Kun Helsingin Hermannin hitas-asunnot tulivat tarjolle huhtikuussa eräänä maanantaina 2010, saapuivat ensimmäiset asuntojen varaajat Att:n toimiston oven taakse Itä-Pasilaan jo perjantaina jopa telttamajoituksen kera.

Helsingin kiinteistölautakunnan tuoreeltaan tekemä päätös on madaltanut hitas-asunnosta irtaantumisen ehtoja. Päätöksen nojalla vanhemmat hitas-yhtiöt saavat enemmistön niin halutessa irtaantua hintasäätelystä 30 vuoden jälkeen. Tämä ennustaa lähivuosina tapahtuvaa hitas-asuntojen asuntomarkkinoille tuloa esim. Helsingin Katajanokalla, missä sijaitsee vanhempaa hitas-tuotantoa. Päätös on saanut myönteisen vastaanoton asukkailta.
Hitas-järjestelmään kohdistunutta kritiikkiä

Hintojen säätelyjärjestelmää (Hitas) on kritisoitu monin tavoin. Asiantuntijat ovat pitäneet ongelmallisena asuntojen epätasa-arvoista kohdentumista. Alhaisempi hinta luo niin suurta kysyntää, että asunnot päätyvät sopivimpien ostajaehdokkaiden sijaan niille, ketkä ne sattuvat saamaan. Kohdentumisen tällaisenaan on arveltu synnyttävän jopa asuntopulaa ja nostattavan asuntojen hintoja entisestään. Myös Kokoomuksen Terhi Koulumies on kommentoinut, että koko hitas-järjestelmä joutaisi lopettaa, sillä siinä yhteiskunnan tuki ei kohdistu oikein.

Hitas-asuntojen edelleen vuokraamista ei ole myöskään kielletty ja kuluttajissa on herättänyt närää, että hitas-asuntoja ilmestyy vuokralle kovaan hintaan. Esimerkiksi vuoden 2012 vaihteessa Helsingin Arabianrantaan valmistuneesta hitas-talosta ilmestyi kuusi asuntoa vuokralle, mikä kismitti useisiin hitas-arvontoihin osallistuneita toiveikkaita ostajaehdokkaita.

Helsingin kaupunki on ottanut käyttöön säännön, jonka mukaan vanha hitas-omistus selvitettäisiin kaupan yhteydessä ja odottaakin nyt tämän vaikuttavan neutralisoivasti hitas-sijoittajien lisääntymiseen. Professori Niku Määttäsen mukaan segregaatiota eli niin sanotusti rotuerottelua vahvistaa entisestään se, että hyvällä sijainnilla olevia hitas-asuntoja vuokrataan eteenpäin hyväpalkkaisille. Hitas-asunnoista muuttaminen kalliimpaan asuntoon esimerkiksi elämäntilanteen muuttumisen myötä on pidetty myös hankalana.