Euribor -korko

Euribor -korko - Omaoven aakkoset

Euribor -korko on lyhenne sanoista Euro Interbank offered rate. Euribor on euroalueen maiden yhteinen ja tärkein viitekorko. Euribor on korko, jolla pankit tarjoutuvat lainaamaan euromääräisillä rahamarkkinoilla vakuudettomasti varoja toiselle euroalueen pankille. Tähän rahamarkkinaan kuuluu kaiken kaikkiaan 38 eri pankkia, jotka European Banking Federation valitsee markkinavolyymin ja luottokelpoisuuden perusteella. Näitä pankkeja kutsutaan niin sanotusti panelistipankeiksi. Nämä panelistipankit ovat pääosin euroalueella toimivia eurooppalaisia pankkeja. Joukossa on kuitenkin muutama ei-eurooppalainen pankki, jolla on kuitenkin merkittävää rooli euroalueella. Suomessa toimivista pankeista panelistipankkeja ovat Nordea ja OP-Pohjola.

Miten Euribor lasketaan?

Euribor-korot lasketaan kaikkina kansainvälisen TARGET –maksujärjestelmän (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer) aukiolopäivinä eli käytännössä jokaisena arkipäivänä, pois lukien pyhäpäivät. Kansainvälinen uutistoimisto Reuters laskee Euribor –korot ja noteeraa ne peräti viidelletoista eri aikajaksolle (1-3 viikon ja 1-12 kuukauden korkojaksoille) euroalueen pankkien antamien noteerausten keskiarvona. Noteerauksista alin ja ylin 15 prosenttia leikataan pois ja jäljelle jäävien noteerausten mukaan lasketaan ja julkaistaan keskiarvo, joka on sen päivän noteeraus kullekin viidelletoista eri Euribor -korolle. Reuters julkaisee laskemansa Euribor –korot päivittäin kello 11.00 Keski-Euroopan aikaa. Korkomarkkinoilla käytetään 360 ja 365 päivän pituiseen vuoteen perustuvia korkonoteerauksia.

Mihin Euriboria käytetään?

Euribor –korkoa käytetään korkojohdannaisien kohde-etuutena ja rahamarkkinoilla solmittavien sopimusten hinnoittelussa viitekorkona sekä viitekorkona pankkien myöntämille lainoille yrityksille ja yksityishenkilöille. Pankkien luotonanto perustuu käytännössä Euribor -korkoihin. Euribor on suosituin viitekorko ja vain pieni osa lainoista sidotaan muuhun kuin Euribor –korkoihin.

Käytännössä pankki lainaa toiselta pankilta lainaamaansa rahaa eteenpäin ja siinä yhteydessä pankki lisää viitekoron päälle haluamansa ja asiakaskohtaisesti sovitun marginaalin. Esimerkiksi pankki A lainaa rahaa pankki B:ltä yhdessä sovitun Euribor –koron hinnalla ja pankki A lainaa tätä rahaa esim. asuntolainan muodossa eteenpäin osapuoli C:lle Euribor -korkoa korkeammalla hinnalla. Pankki B saa näin korkokatetta eli tuottoa itselleen.
Asuntolainan korko muodostuu Euriborista ja korkomarginaalista.Asuntolainan korko muodostuu varsin usein siis Euribor-korosta ja pankin perimästä lainamarginaalista. Myös yritysten luotonannossa pankit käyttävät pääsääntöisesti viitekorkona Euribor -korkoa.

Euribor –korot ovat viitekorkoja, myös talletusten yhteydessä. Jos haluat tallettaa varojasi määräajaksi, niin silloin määräaikaistilin korko määräytyy valitun korkojakson Euribor –koron ja pankin vähentämän marginaalin mukaan. Pankki voi toki hinnoitella talletuksen myös muilla perusteilla.

Esimerkki Euribor –korkoon sidotusta asuntolainasta
Olet ottamassa asuntolainaa ja tässä esimerkissä asuntolainasi korko on sidottu 12 kuukauden Euribor –korkoon. Euribor -korko on 0,50% (noteeraus päivältä 17.06.2013). Viitekoron lisäksi pankki perii korkomarginaalin 1,50%. Asuntolainasi korko on siis 0,50% + 1,50% ja tässä esimerkissä kokonaiskoroksi muodostuu 2%. Korko on sama seuraavan 12 kuukauden ajan, jolloin uusi kokonaiskorko määräytyy sen päivän 12 kuukauden Euribor –koron noteerauksen mukaan.

Esimerkki Euribor –korkoon sidotusta määräaikaistalletuksesta
Haluat tallettaa käyttötilillesi kertyneitä varoja 6 kuukauden määräajaksi. Päivän (17.06.2013) noteeraus 6 kuukauden Euribor –korolle on 0,32% ja siitä pankki haluaa vähentää oman marginaalin 0,10% (esimerkki), jolloin 6 kuukauden määräaikaistilin kokonaiskoroksi muodostuu 0,22%.

Euribor pysyy samana lainasi korkojakson ajan

Vaikka Euribor-korot vaihtelevat päivittäin, on lainan korko sama valitun Euribor-koron jakson pituuden mukaan. Esimerkiksi kun sidot lainasi 6 kuukauden Euribor-korkoon, on lainasi korko sama seuraavan 6 kuukauden ajan, jolloin lainasi korko päivittyy taas seuraavaksi 6 kuukaudeksi eteenpäin viitekoron tarkistuspäivän noteerauksen mukaan. Vastaavasti, jos sidot lainasi 12 kuukauden Euribor –korkoon, niin lainasi korko vaihtuu samaan tapaan 12 kuukauden päästä seuraavana koron tarkistuspäivänä.

Mistä Euriborin voi tarkistaa?

Euribor –koron voit tarkistaa pankistasi esimerkiksi lainatarjousta pyytäessäsi tai muutenkin. Euribor –koron voit tarkistaa päivittäin useasta eri taloustietoja julkaisevasta mediasta ja esimerkiksi Suomen Pankin internet –sivuilta, joilta voit tarkistaa myös Euribor-koron arvon aina vuodesta 1999 alkaen. Ensimmäinen Euribor –koron noteeraus tapahtui 4.1.1999, jolloin Euribor korvasi siihen asti Suomen markkinoilla käytetyn viitekoron Heliborin.

Mikä Euribor lainaan?

Euribor –koroista käytetyin on ollut 12 kuukauden korkojakso.Euribor –koroista käytetyin on ollut 12 kuukauden korkojakso. Viime aikoina Euribor -korkojen ollessa toistaiseksi alhaisemmalla tasolla, ovat myös 1, 3 ja 6 kuukauden Euribor –korot lisänneet suosiotaan, koska niiden arvo on pysytellyt alempana, kuin 12 kuukauden Euribor –korko. Lyhyemmän korkojakson Euribor –korot ovat tulleet asiakkaalle selvästi edullisemmaksi. Muun muassa tämän seurauksena osa pankeista ei välttämättä halua myöntää lainoja, jotka ovat sidottu 1 tai 3 kuukauden Euribor –korkoihin, koska pankkien saama korkokate on jäänyt pienemmäksi lyhyisiin Euribor –korkoihin sidottujen luottojen osalta.