Asuntorahastot – tuottoa asuntomarkkinoilta

asuntorahastot

Asuntosijoittaminen on ollut jo pitkään suosittu sijoitusmuoto. Suosion takana on fakta, että yleisesti ottaen asuntosijoittamisen tuotot ovat olleet hyvät suhteutettuna riskitasoon ja moneen muuhun sijoitusmuotoon. Tuotto sijoitukselle muodostuu vuokratuotoista ja sijoituskohteen mahdollisesta arvonnoususta sen omistusaikana. Asuntosijoittamisessa sijoitusaika on pääsääntöisesti pitkä, vähintäänkin useita vuosia.

Varsin harvalla on kuitenkaan mahdollista ostaa sijoitusasuntoa. Omasta asunnosta saattaa olla vielä lainaa jäljellä, eikä lisälainan ottaminen ole mahdollista tai ei muuten mielekäs vaihtoehto. Toisella voi olla syynä ajan puute hallinnoida tai jopa ostaa sijoitusasuntoa. Myös kokemuksen ja uskalluksen puute toimia vuokranantajana voi olla syynä siihen, ettei sijoitusasuntoa ole tullut tai ei tule ostettua. Nyt asuntomarkkinoiden tuottomahdollisuuksista on kuitenkin mahdollista päästä osalliseksi ostamatta itse sijoitusasuntoa.

Asuntosijoittajaksi rahastojen avulla

Markkinoille on ilmestynyt viime aikoina useita asuntoihin sijoittavia rahastoja, joihin pääset mukaan ilman aiempaa kokemusta asuntosijoittamisesta ja pienilläkin sijoitettavilla pääomilla. Asuntorahastot ovat vaivaton tapa sijoittaa asuntoihin. Asuntorahastojen kautta pääset sijoittamaan asuntomarkkinoille ja tavoittelemaan tuottoja asuntomarkkinoilta ilman aiempaa asuntomarkkinoiden tuntemusta ja kokemusta toimia esimerkiksi itse vuokranantajana, hoitaen kaikki siihen liittyvät työt.

Asuntorahasto ja rahastoyhtiönä toimiva osapuoli hoitaa kaikki asunnon tai asuntojen hankintaan, vuokraamiseen ja kunnossapitoon liittyvät toimet puolestasi. Asuntorahastot omistavat yleensä jopa satoja sijoitusasuntoja, joten sijoittamasi pääomat ovat hajautettu hyvin. Hajautus pienentää sijoittamisen riskiä.

Hyvää ja huonoa

Monen rahastoyhtiön tavoitteena on tuoton tavoittelemisen lisäksi helpottaa erityisesti kasvukeskusten vuokra-asuntopulaa ja asuntorahastot ovat tätä kautta tervetullut lisä sijoitusrahastomarkkinoille. Monesti sijoittamisessa kuitenkin pyritään tavoittelemaan mahdollisimman suurta tuottoa, mikä voi siten heijastua myös rahaston toimintaan. Rahasto voi pahimmassa tapauksessa tuottoja maksimoidessaan karsia ylimääräisiä kuluja esimerkiksi vuokra-asuntojen kunnossapitokuluja. Kunnossapitokulujen laiminlyönti voi tulevaisuudessa aiheuttaa rahastolle suurempia kustannuksia ja heikentää tuottoa silloin.

Asuntorahastosijoittaminen Suomessa

Seuraavassa esittelyssä suurimpien Suomen markkinoilla vaikuttavien palveluntarjoajien eri asuntorahastovaihtoehdoista, joiden avulla sijoittaa asuntoihin ja kiinteistöihin. Tiedot perustuvat palveluntarjoajien internetsivuilta hankittuihin tietoihin 06/2013 tilanteen mukaan. Toisilta palveluntarjoajilta löytyi tietoa hyvin, mutta toisilta palvelun tarjoajilta niukemmin. Mikäli kiinnostuit jostain rahastosta, niin saat lisätietoja kyseisen rahaston palveluntarjoajalta suoraan.

Ålandsbanken Asuntosijoitusrahasto Erikoissijoitusrahasto

Ålandsbanken Asuntosijoitusrahasto Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa asuntoihin, kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin, lähinnä pääkaupunkiseudulla. Sijoitukset ovat suoria sijoituksia esimerkiksi vuokra-asuntoihin ja välillisesti eri kiinteistösijoituskohteisiin. Rahastolle tavoitellaan tuottoa asuntojen vuokrauksesta ja mahdollisesta arvonnoususta. Rahaston merkintä palkkio on 2% ja merkintä on mahdollista tehdä neljännesvuosittain. Minimerkintäsumma on 500 euroa. Lunastuspalkkio vaihtelee 1%:n – 5 %:n välillä sijoitusajastasi riippuen. Rahaston kiinteä hallinnointipalkkio on 2,25% ja muiksi kuluiksi vuositasolla arvioidaan 0,6%.

LähiTapiola Asuntorahasto Prime Ky

LähiTapiolan asuntorahasto sijoittaa varansa suoraan asuntoihin. Rahaston tavoitekoko on 150 000 miljoona euroa ja sijoittaa yli 500 asuntoon. LähiTapiolalla on tarjolla myös erityistä kiinteistövarainhoitoa tarjoava palvelu, joka mahdollistaa suorat ja epäsuorat kiinteistösijoitukset.

Danske Invest Kiinteistö

Danske Investin ja Danske Bankin kautta merkittävä rahasto sijoittaa varansa eurooppalaisiin kiinteistösijoitusyhtiöihin. Rahaston suurimmat sijoitukset ovat Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Ruotsissa. Rahaston merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio ovat 1% ja rahastosta vuoden aikana perittävät juoksevat kulut ovat 1,9%. Danske Investin Kiinteistörahaston minimisijoitussumma on 500 euroa tai jatkuvasti kuukausittain säästäen 30 euroa.

OP-Vuokratuotto

Osuuspankin OP-Vuokratuotto sijoittaa pääasiassa asuntoihin eli normaalitilanteessa noin puolet rahaston varoista. Toinen puoli varoista sijoitetaan toimitiloihin ja asuntojen rakennuttamiseen. OP-Vuokratuotto tavoittelee noin 6 %:n vuotuista tuottoa. OP-Vuokratuotto muistuttaa luonteensa vuoksi suoraa kiinteistösijoittamista, koska se maksaa vuoden aikana kertyneestä tuotosta vähintään 75% ulos sijoittajalleen. Rahaston minimimerkintäsumma on 30 000 euroa. Rahastomerkintöjä ja –lunastuksia voi tehdä neljännesvuosittain. OP-Vuokratuoton merkintäpalkkio on 2%, jolla katetaan asuntojen oston yhteydessä maksettu varainsiirtovero. Lunastuspalkkio on ensimmäisen kahden vuoden aikana 5%, seuraavan kahden vuoden ajan 3% ja neljän vuoden jälkeen 1%.

OP-Kiinteistö

Osuuspankin OP-rahastoyhtiön OP-Kiinteistö –rahasto sijoittaa varansa eurooppalaisiin kiinteistösijoitusyhtiöihin ja kiinteistöliiketoimintaa palvelevien yritysten yrityksiin. Suurimmat sijoitukset ovat Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa. Suomalaisiin kiinteistöihin rahasto sijoittaa noin 3% varoistaan. Rahaston merkintä- ja lunastuspalkkio on 1% ja vuosittainen hallinnointipalkkio 1,8%. Minimimerkintäsumma ei ole, joten rahastoon pääsee sijoittamaan pienilläkin pääomilla.

Nordea Henkivakuutuksen Tuottokori

Nordealla ei ole varsinaista kiinteistörahastoa tarjolla, mutta Nordea Henkivakuutuksen tuotteiden yksi sijoitusvaihtoehdoista on tuottokori, jonka kautta on mahdollista tavoitella tuottoa kiinteistömarkkinoilta. Tuottokorin sijoituksista 05/2013 kiinteistöihin oli sijoitettu 11,8% tuottokorin varoista. Rahaston suurin yksittäinen sijoitus oli Helsingissä sijaitseva Kiinteistö Oy Ratavartijankatu 3. Tuottokorin hallinnointipalkkio on vuodessa 1,15%.

Asuntoturva Oy

Asuntoturva Oy:llä on olemassa 3 asuntosijoitusrahastoa. Rahastot ovat nimeltään Quorum Asuntoturva I Ky, Quorum Asuntoturva II Ky ja Asuntoturva Ovi Ky. Rahastoista saat lisätietoa Asuntoturva Oy:stä olemalla yhteydessä heihin suoraan.

Taaleritehdas Oyj

Taaleritehdasta voidaan sanoa asuntorahastokonkariksi, koska sillä on jo toiminnassa kuusi asuntorahastoa. Taaleritehtaan rahastoilla on helpotettu omalta osaltaan vuokra-asuntopulaa jo vuosien ajan. Taaleritehtaan rahastoihin minimimerkintäsumma on ollut 100 000 euroa ja merkintäpalkkio on ollut 1%. Lunastuspalkkioita ei ole rahastoissa peritty. Taaleritehtaan toimintatapa rahastojen merkinnän suhteen on poikkeava ja tällä hetkellä (06/2013) avoinna sijoitettavaksi ei ole yhtään asuntorahastoa, mutta tilanne voi muuttua ja seuraava asuntorahasto saada alkunsa, joka onkin järjestykseltään jo numero seitsemän.

Indeksiosuusrahastot eli ETF:t asuntosijoittamisessa

Kokeneemmille tai kokemuksia janoaville sijoittajille ETF:t eli indeksiosuusrahastot tai toisin sanoen pörssinoteeratut rahastot ovat avain kansainvälisille asuntomarkkinoille. Yhdysvaltojen ja Saksan pörsseistä löytyy maailmanlaajuisesti asuntomarkkinoille ja yksittäisten maiden asuntomarkkinoille sijoittavia indeksiosuusrahastoja. ETF:ien avulla voit sijoittaa esimerkiksi Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän asuntomarkkinoille.

Ennen ETF-sijoittamista tutustu huolella valitsemaasi sijoituskohteeseen, että tiedät mihin sijoitat. ETF:n palvelutarjoajan sivuilta löydät lisätietoa rahastosta ja rahaston esitteen, johon kannattaa tutustua ennen sijoittamista. ETF-sijoittamisesta voit kysyä lisää omasta pankista.