Asumisoikeusasunto

asumisoikeusasunto

Asumisoikeusasunnossa asuminen tarkoittaa, että asukas omistaa asumisoikeuden rakennuttajayhtiön omistamaan asuntoon, ja harvemmissa tapauksissa asukasyhdistyksen omistamaan asuntoon. Asukkaan muuttaessa asuntoon tulee hänen suorittaa yhtiölle asumisoikeusmaksu, ja kuukausittainen käyttövastike. Asumisoikeusmaksu on tavanomaisesti n. 15% rakennuskustannuksista.

Asukkaan muuttaessa pois asumisoikeusmaksu palautetaan muutettuna todelliseen sen hetkisen rakennuskustannusindeksin mukaiseen summaan. Asunnossa ei ole lunastusmahdollisuutta. Asumisoikeus perustuu lakiin.

Asumisen oikeus pähkinänkuoressa

Asumisoikeussopimus-ratkaisu syntyi tarpeeseen, joka seurasi 80-luvulla asuntolainojen korkean korkotason ja vuokra-asuntojen vähäisyyden aiheuttaman asumisratkaisujen puutteeseen. Suomessa käytäntö on vakiinnuttanut asemansa, vaikkakin asumisoikeusasuntojen rakentaminen on laskenut muutaman sadan asunnon rakennuttamiseen vuodessa.

Asumisoikeustalojen omistajat rakennuttavat asunnot pääasiallisesti lainarahalla. Lainan myöntää tavallisimmin ARA eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Aso-asunnot voivat olla myös vapaarahoitteisesti rakennutettuja.
Asukkaiden asumisoikeusmaksuilla rahoitetaan n. 15 % rakennus-kustannuksista.Asumisoikeusasunnoissa ei ole tulorajoja. Asumisoikeussopimus on käytännössä elinikäinen sopimus, eikä asunnon omistaja voi irtisanoa asukasta ilman varsin painavia perusteita. Asumisoikeuden voi testamentata perintönä tai siirtää lähisukulaiselle. Asumisoikeusasunnosta voi haluttaessa muuttaa toiseen asumisoikeusasuntoon tai oikeuden voi myös myydä takaisin yhtiölle ja muuttaa pois. Asumisoikeuden hallitsijan on mahdollista vuokrata asuntoa ulkopuoliselle henkilölle, mutta korkeintaan kahdeksi vuodeksi.

Asumisoikeuden hinta säilyy samana, ostohinnan sen hetkisen rakennusindeksin muutoksella korjattuna. Asumisoikeussopimus käy myös lainavakuutena. Asumisoikeusasuntoa vastaan otetun asuntolainan korot ovat muiden asuntolainakorkojen tapaan verovähennyskelpoisia. Asumisoikeusmaksusta ei täydy suorittaa varainsiirtoveroa. Aso-asukkaalla on myös mahdollisuus KELA:n myöntämään asumistukeen.

Asumisoikeusasukkaan oikeudet

Asumisoikeusasukkaalla on samantyyppiset oikeudet, kuin vuokra-asukkaalla, mikä on määrätty laissa. Suurimmat omistajayhtiöt ovat kuitenkin kehittäneet ns. asukasdemokratiajärjestelmiä, joissa asukkaat ovat paljolti päättämässä hallitsemansa kiinteistön ylläpitokustannuksista. Joissain tapauksissa valittu asukkaiden edustajisto toimii jopa yhtiön hallituksessa. Se, millä tavalla voi vaikuttaa, vaihtelee yhtiöittäin, joten jos vaikuttaminen on tärkeässä roolissa valittaessa omaa asumismuotoa, kannattaa selvittää asiaa etukäteen. Harvinaisemmissa tapauksissa, joissa asukasyhdistykset omistavat asunnot, on asukkailla parhaat mahdollisuudet vaikuttamiseen.

Asukkaan on joissain tapauksissa mahdollista kunnostaa asuntoa ja tehdä asuntoon pieniä muutostöitä, mutta näistä tulee ilmoittaa omistajalle tai hakea omistajan lupa. Suurempiin muutostöihin tarvitaan omistajan lupa. Joissain tapauksissa voi muutostöistä joutua maksamaan korvausmaksua asukkaan muuttaessa pois, mutta tämä vaihtelee asunnon kiinteistöomistajasta riippuen. Asumisoikeusasukkaiden vähäisiin oikeuksiin on kohdistunut kritiikkiä. Aiemmin asumisoikeusasukkaiden päänvaivana ovat olleet kohonneet käyttövastikkeet, joista ei ole annettu talokohtaista selvitystä asumisoikeustalon todellisista kuluista ja hintojen nousua on osittain pidetty perusteettomana ja kohtuuttomana. Vuonna 2011 voimaan astunut uusi laki on tehnyt järjestelmää läpinäkyvämmäksi ja järjestelmään kohdistuu valvontatoimia. Aso-yhdistysrintamallakin on nähtävissä kahtia jakautuneisuutta ja siinä, missä aso-asukkaat antavat negatiivista palautetta systeemille, on toisaalta myös älähdetty turhaa aso-asumisen hankalaksi asumismuodoksi leimaamista vastaan ja tuotu tiedottein voimakkaasti esille asumisoikeusasumisen etuja.

Matka asumisoikeusasukkaaksi

Asumisoikeutta voi hakea kuka vain täysi-ikäinen. Alle 55-vuotiailta hakijoilta kuitenkin edellytetään, ettei hänellä ole omistusasuntoa tai varallisuutta sellaisen hankkimiseen. Hakemista varten tarvitaan sijaintikunnan jonotusnumero, jonka voi hakea valmiiksi kunnan asuntotoimistosta tai asunnon omistajayhtiöltä. Jonotusnumeroita voi olla yhtäaikaisesti eri kuntiin. Mikäli harkitsee asumisoikeuden ostamista, mutta hetki ei ole ajankohtainen, voi numeron hankkia silti ennalta tulevaisuutta silmällä pitäen. Myös asumisoikeusasunnosta toiseen muutettaessa vaaditaan jonotusnumero; tämänkin hakemista voi ennakoida etukäteen tehtäväksi. Jonotusnumero on kuntakohtainen, pysyvä ja voimassa oleva kaikille yhtiöille. Asuntohakemus tehdään suoraan asunnon omistajayhtiölle. Asumisoikeusasukkaalta vaaditaan kahden kuukauden käyttövastiketta vastaava vakuus katteeksi asumisoikeussopimusten velvoitteiden hoitamiseksi.

Aso-asumisen risut ja ruusut

Miinusta:

 • Vastikkeiden suuruuteen on kohdistunut kritiikkiä
 • Asunnon remontointiin ja kunnostamiseen tarvitsee omistajayhtiön luvan, eikä muutostöistä saa hyvitystä pois muuttaessa
 • Asumisoikeuden ostaneilla asukkaille ei ole äänivaltaa omistajayhtiöissä

Plussaa:

 • Alkuun tarvittava pääoma on kohtuullinen, mikäli ison asuntolainan ottaminen ei tunnu omakohtaiselta ratkaisulta
 • Mahdollisuus korkeatasoiseen asuntoon ilman suurta pääomaa
 • Aso-asuntoon muuttajan on mahdollista hankkia itselleen sopivan kokoinen asunto, vaikka mahdollinen lisäneliöidenkin tarve sijoittuisi tulevaisuuteen (Esim. Yksin muuttava henkilö voi kohtuullisella pääomalla muuttaa kolmioon)
 • Asumisoikeussopimus on elinikäinen ja periytyvä
 • Asukkaalla on mahdollisuus muokata kodin ilmettä pienillä muutostöillä
 • Huolettomuus; Asumisoikeusasunnon yhtiöt huolehtivat kunnostustöistä ja kantavat vastuun vikatilanteissa
 • Aso-kodin voi vuokrata kahdeksi vuodeksi, mikäli oma elämäntilanne vaatii asumista toisella paikkakunnalla
 • Asumisoikeusasunnossa on 3 kk irtisanomisaika, eikä asukkaan tarvitse miettiä jälleenmyyntiä

Kattavasti tietoa aso-asumisesta, asuinkohteista ja varausnumeron hakemisesta: http://www.asokodit.fi

Mikäli haluat kuitenkin ostaa oman asunnon lue Ovikoodin Asunnon osto-opas.