Asunnon vuokraus. Opas vuokralaiselle

Tämän oppaan luettuasi tiedät, miten saat unelmiesi vuokra-asunnon. Oppaamme neuvoo sinua vuokrasopimuksen teossa ja kertoo sinulle muun muassa mikä on vuokravakuus.

Mistä löytää vuokra-asunto?

Vuokra-asunnon löytäminen ei ole välttämättä helppoa, vaikka niin saattaisi luulla. Parhaista vuokra-asunnoista niin sanotusti vapailla markkinoilla kilpaillaan verisesti. Kaupunkien ja kuntien vuokra-asuntoja myönnetään asukkaille tarveharkinnan perusteella eli hakemasi vuokra-asunnon saantiin vaikuttavat asunnon tarpeesi, varallisuus ja tulosi, jotka sinun on hakemuksessasi kerrottava.

Vuokra-asuntoja voit etsiä kuntien ja kaupunkien internetsivuilta. Kuntien ja kaupunkien asuntoja vuokraa muun muassa KAS. Eri vuokravälitys- , kiinteistönvälitys- ja rakennusliikkeiden vuokra-asuntoja voit etsiä myös yritysten internetsivuilta samoin kuin lisätietoa niiden asukasvalinnoista.

Myös monet eläkeyhtiöt kuten esimerkiksi Varma, Ilmarinen, Keva ja Etera omistavat ja vuokraavat vuokra-asuntoja eri puolilla Suomea. Lisätietoa näistä löytyy eläkeyhtiöiden internet sivuilta. Yksityiset vuokranantajat tarjoavat asuntojaan vuokralle myös esimerkiksi sanomalehdissä.

Valmistaudu vuokranantajan kohtaamiseen

Kun menet tapaamaan unelmiesi vuokra-asunnon vuokranantajaa, kannattaa tapaamiseen valmistautua lähes kuin työhaastatteluun. Ensivaikutelma on tärkeä ja haluat varmasti antaa itsestäsi luotettavan kuvan.

1. Mieti mitä vuokranantaja haluaa?

Vaikka olet etsimässä itsellesi vuokra-asuntoa, niin unelmiesi vuokra-asunnon saamiseksi kannattaa asettua vuokranantajan saappaisiin ja miettiä, mitä hän haluaa. Varmasti lähes jokaisen vuokranantajan tavoitteena on saada luotettava ja pitkäaikainen vuokralainen, joka maksaa vuokran ajallaan ja asuu asunnossa mahdollisesti jopa vuosia.

Vuokralaisen ei tarvitse olla korkea tuloinen vaan keskituloinen vuokralainen voi olla parempi vaihtoehto vuokranantajan näkökulmasta. Korkeat tulot omaava vuokralainen voi haluta nopeasti ostaa oman asunnon, jolloin vuokrasuhde voi jäädä vuokran antajan mielestä liian lyhyeksi ja edessä on uuden vuokralaisen etsiminen.

kannattaa vakuuttaa vuokranantaja, että haluat vuokrata asunnon pidemmäksi aikaa

Vuokranantajat eivät yleensä halua vaihtaa vuokralaista usein, sillä uuden vuokralaisen etsintä voi aiheuttaa vaivaa ja kustannuksia sekä vuokratulojen menetyksen. Jos todella haluat kyseessä olevan vuokra-asunnon kannattaa vakuuttaa vuokranantaja, että haluat vuokrata asunnon pidemmäksi aikaa. Mikäli vuokra-asunto sijaitsee lähellä opiskelu- tai työpaikkaa tai olet jopa asunut lähistöllä , on sekin hyvä mainita vuokran antajalle. Vuokran antaja voi olettaa sinun viihtyvän alueelle ja sen mahdollisesti vähentävän pois muuttohalukkuutta.

2. Valitse pukeutumisessa kultainen keskitie

Myös pukeutumiseen kannattaa paneutua, ennen vuokran antajan kohtaamista. Älä ylipukeudu esimerkiksi pukuun tai vastaavasti alipukeudu. Neutraalilla pukeutumisella et, erotu massasta. Mikäli sinulla on huomiota herättäviä tatuointeja, on ne ehkä syytä peittää esimerkiksi pidempihihaisemmalla paidalla tai pitkillä housuilla.

3. Suosittelijat

Mikäli sinulla on suosittelijoita esimerkiksi edellinen vuokran antaja tai työnantajasi kannattaa nekin mainita vuokra-asuntoa hakiessa. Suosittelijoiden käyttö vuokra-asuntojen hakemuksissa on harvinaisempaa ja hakemuksesi erottuu varmasti positiviisessa mielessä muiden hakemusten joukossa. Muistathan kysyä luvan suosittelijoilta heidän käyttämisestään hakemuksessa.

Vuokrasopimus

Kun olet löytänyt mieleisesi vuokrattavan kohteen ja vuokran antaja on valinnut sinut vuokralaiseksi, tehdään vuokrasopimus. Vuokrasopimus tulisi aina solmia kirjallisesti, kuten hyvä vuokratapa edellyttää.

Vuokrasopimus on asuntoon muuttavan ja vuokranantajan välinen lainvoimainen sopimus, jossa sovitaan asunnon vuokraukseen liittyvistä asioista.

Vuokrasopimuksessa sovittavia asioita ovat mm.

 • vuokra-sopimuksen kesto määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevan väliltä
 • vuokran suuruus
 • vuokran maksupäivä ja maksutapa
 • mahdolliset vesimaksut ja esimerkiksi maksut mahdollisesta autopaikasta sekä saunavuorosta
 • vuokran tarkistamiseen liittyvät seikoista, kuten tavallisesti vuosittain tehtävistä vuokrankorotuksista
 • huoneiston kunto
 • vuokravakuus

Vuokranantaja voi pyytää vuokrasopimuksen teon ohella mahdollisia lisäksi tietoja ja liitteitä seuraavista asioista:

 • kuukausitulot, joka on luonnollisesti suuri tekijä vuokranmaksukyvykkyydestä
 • puolison tulotiedot, myös siitä huolimatta, ettei hän olisi päävuokralaisena asunnossa
 • todistus eläkkeestä tai ansiosidonnaisesta työttömyyskorvauksesta
 • lasten lukumäärä ja syntymävuodet ja mahdollisesti todistus asuntoon muuttavista ala-ikäisistä

Laissa on määritelty, että vuokralaisesta ei saa tiedustella rikosrekisteriä, sukupuolista suuntautuneisuutta tai vakaumusta. Vuokrasopimuksiin tulee ilmoittaa molempien sopija osapuolten nimet ja sosiaaliturvatunnus kokonaisuudessaan.

Asunnon kunnon katselmus

Vuokrasopimuksen teon ohella on ennen sopimuksen tekemistä molempien sopimuksen osapuolten edunmukaista tarkastaa vuokrakohteen kunto ja tehdä tarvittavat merkinnät esim. jo olemassa olevista vioista. Kannattaa myös valokuvata kohde muuton yhteydessä, niin sinulla on todistusaineistoa ei toivuttuja, mutta mahdollisia riitatilanteita varten.

Vuokravakuus

Vuokralaisen on useimmissa tapauksissa suoritettava vuokranantajalle sovittu vakuusmaksu, joka toimii panttina mahdollisten vuokralaisen aiheuttamien vikojen korvaamiseksi. Vakuuden tulee olla erotettu vuokranantajan muusta omaisuudesta ja se palautetaan vuokralaiselle poismuuton yhdeydessä, mikäli sitä ei ole tarvetta pidättää.

Asunnon normaali kuluminen ei vaikuta vakuusmaksuun. Mikäli vuokralainen on aiheuttanut vahinkoja asunnossa, on vuokranantajan annettava vuokralaiselle kirjallinen selvitys vahingoista ja niistä koituvista kustannuksista ja mahdollinen erotus tulee palauttaa vuokralaiselle poismuuton yhteydessä.

Vuokravakuuden suuruus voi olla korkeintaan kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa esim. vuokran ollessa 890 € voi vakuus olla enintään 2670 €. Rahavakuudelle kertyvän koron kohtalosta tulee osapuolten sopia heti vuokrasuhteen alussa. Lue kattavimmin vuokravakuudesta täältä.

Vuokravakuustili

Varsin usein vuokravakuus hoidetaan siten, että vuokralainen avaa pankissa vuokravakuustilin, jonne tallettaa vuokranantajan kanssa sovitun vuokravakuusmaksun. Vuokravakuusmaksun suorittamisen yhteydessä tehdään panttaussopimus eli tilin varat pantataan panttaussopimuksella vuokravakuudeksi, jolloin vuokralaisella ei ole käyttöoikeutta tiliin ja sen varoihin, ennen kuin vuokranantaja on vapauttanut tilin panttauksen vuokrasopimuksen päätyttyä.

Mikäli vuokralainen on laiminlyönyt asunnon vuokrasopimukseen liittyvät velvollisuudet, on vuokranantajalla oikeus nostaa vuokravakuustilille pantatut rahat itsellensä. Vuokravakuustilille pantatut rahat ovat vuokralaisen rahoja, joten kovin kevyin perustein ei vuokranantaja voi rahoja itselleen nostaa. Esimerkiksi kehnosti suoritettu loppusiivous ei ole riittävä peruste vuokravakuustilin varojen kuittaamiseksi.

Vuokran korotukset

Vuokran korotuksiin liittyvistä seikoista ja esimerkiksi vuokran tarkistamisesta vuosittain on syytä sopia vuokrasopimusta tehdessä ja ne on hyvä kirjata myös vuokrasopimukseen. Vuokranantaja ei voi yksipuolisesti korottaa vuokraa esimerkiksi, jos hänen talonyhtiölle maksamansa yhtiövastike nousee. Vuokrankorotukset tehdään molempien osapuolten yhteisymmärryksessä.
Kahdenlaisia vuokrasopimuksia

Vuokrasopimuksia solmitaan määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa oleviksi. Nimensäkin mukaan määräaikainen vuokrasopimus sitoo osapuolia sovitun määräajan: Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus on voimassa niin kauan kuin toinen osapuoli haluaa sen irtisanoa.

Vuokrasopimuksen päättäminen

Toistaiseksi voimassa olevassa vuokrasopimuksessa vuokralaisen halutessa päättää vuokrasuhde, on hänellä käytössään yhden kuukauden irtisanomisaika. Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimus irtisanomisaika vaihtelee riippuen vuokrasuhteen pituudesta: Alle vuoden kestäneessä vuokrasuhteessa irtisanomisaika on kolme kuukautta ja yli vuoden mittaisissa vuokrasuhteissa puoli vuotta.

Laki määrittää, että irtisanomisaika on laskettava aina kunkin kalenterikuukauden viimeisestä päivästä lukien ellei toisin ole osapuolten välillä sovittu. Vuokranantajan antama irtisanomisilmoitus on lain mukaan tehtävä kirjallisesti ja kuittausta vastaan. Sähköpostilla tai tekstiviestillä tehty ilmoitus ei riitä.

Määräaikaisesta sopimusta irtisanoessa kesken määräajan, voi vuokralainen joutua maksamaan vuokranantajalle korvausta esimerkiksi yhden kuukauden ylimääräisen vuokran purettuaan sopimuksen kesken sopimuskauden. Maksimissaan korvaus voi olla jäljellä olevan sopimuskauden kuukausivuokrien yhteissumman suuruinen.

Vuokrasopimus voidaan myös välittömästi poikkeuksellisen painavien syiden perusteella. Jos vuokra-asunnossa asuminen vaarantaa terveyden, voi vuokralainen purkaa sopimuksen heti. Vastaavasti vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen heti, mikäli vuokralainen ei ole maksanut vuokriaan tai käyttää asuntoa toisin kuin on sovittu. Myös naapureita häiritsevä käytös voi oikeuttaa vuokranantajan purkaa sopimus.