Kiinteistönvälittäjät

kv-liikkeitaTilastojen mukaan kiinteistönvälittäjän avulla tehdään viidestä asuntokaupasta neljä. Kiinteistönvälittäjät ovatkin oman alansa huippuasiantuntijoita. Heiltä saat apua myös vaativimpiin asunto-, kiinteistö- sekä maa- että metsäkauppoihin.

Kiinteistönvälittäjien palveluihin kuuluvat tavallisesti asuntojen ja kiinteistöjen myynnin lisäksi asuntojen hinnan arvioinnit suullisesti tai kirjallisesti. Asunnon hinnan kirjalliset arviot ovat pääsääntöisesti maksullisia, mutta suulliset arviot ovat poikkeuksetta ilmaisia. Jos suunnittelet asuntosi myyntiä, tilaa Ovikoodin ilmainen arviokäynti.

Lisäksi kiinteistönvälittäjät voivat tehdä kauppakirjoja maksua vastaan asiakkaille, jotka ovat myyneet asuntonsa itse. Asunnon myymisestä itse voit lukea oppaastamme.

Kiinteistönvälittäjän päätehtävä on hoitaa asuntosi myynti ja saada asunnostasi paras hinta.Myös asunnon ostaja tarvitsee kiinteistönvälittäjän apua ja ammattitaitoa oman kodin, vapaa-ajan asunnon tai sijoitusasunnon etsimisessä. Kiinteistönvälitysalan yrityksissä työskentelee myös vuokra-asuntojen välittäjiä, jotka auttavat vuokranantajia ja vuokralaisia asunnon vuokraamiseen liittyvissä asioissa.

Kiinteistönvälittäjän päätehtävä on kuitenkin hoitaa asuntosi myynti laadukkaasti alusta loppuun yhdessä kiinteistönvälittäjän kanssa asettamiesi tavoitteiden mukaan ja saada asunnostasi paras mahdollinen hinta juuri sinulle. Lue myös oppaamme Asunnon myyminen kiinteistönvälittäjän avulla.

Mistä tunnet kiinteistönvälittäjän?

Vain tutkinnon suorittanut välittäjä voi käyttää LKV titteliä.Kiinteistönvälitysalalla työskentelee tuhansia työntekijöitä. Alalla toimivien mainoksissa ja käyntikorteissa vilisevät eri tittelit muun muassa asunnon myyjä, myyntineuvottelija ja laillistettu kiinteistönvälittäjä (LKV).

Edellä mainitut asunnonmyyjät ja myyntineuvottelijat myyvät asuntoja siinä missä laillistetut kiinteistönvälittäjät, mutta he eivät voi käyttää itsestään nimitystä kiinteistönvälittäjä, koska he eivät ole suorittaneet onnistuneesti LKV-tutkintoa. Vain tutkinnon suorittanut välittäjä voi kutsua itseään laillistetuksi kiinteistövälittäjäksi.

Tutkinnon suorittaminen ei kuitenkaan käytännössä tee hyvää kiinteistönvälittäjää, mutta tutkinnon suorittaneen voidaan olettaa tuntevan välitystoiminnan kannalta välttämättömän lainsäädännön ja käytännön asiat sekä hyvän välitystavan.

Kiinteistövälitysalan tutkintoja

kiinteistonvalittaja-ykv
Ylempi kiinteistönvälittäjä YKV
Ylempi kiinteistönvälittäjän YKV -tutkinto on suunniteltu alalla jo pidempään toimineille konkareille ja jotka suuntaavat esimerkiksi alan johtotehtäviin. YKV -tutkinto syventää entisestään jo kokeneenkin välittäjän osaamista.

kiinteistonvalittaja-lkv
Laillistettu kiinteistönvälittäjä LKV
Laillistettu kiinteistönvälittäjä on suorittanut LKV -tutkinnon, joka Keskuskauppakamarin laillistetun kiinteistönvälittäjän tutkinto. Se on alan suosituin tutkinto ja edellytys välitysliikkeen tai välitysliikkeen toimipaikan vastaavalle hoitajalle. Välitysliikkeessä välitystyötä tekevistä vähintään puolella täytyy olla suoritettu LKV –tutkinto.

kiinteistonvalittaja-kiat
Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto KIAT
Kiinteistöalan ammattitutkinto suoritetaan työssä oppimalla ja tutkiintoon liitetyssä koulutuksessa. Työssä oppimisen ja koulutuksen tulokset mitataan opiskelujen lopuksi näyttötilaisuuksissa. Tutkinto palvelee myös osallistumista LKV –kokeeseen.

kiinteistonvalittaja-ked
Kiinteistöedustaja KED
Kiinteistöedustajan tutkinto antaa valmiudet toimia kiinteistöedustajana välitysliikkeessä. Tutkinto antaa suorittajalleen hyvät valmiudet suorittaa myös LKV –koe.

Hyvä välitystapa

Laki kiinteistönvälityksestä edellyttää, että välitystoiminnassa noudatetaan hyvää välitystapaa. Laki ei kerro tarkemmin, mitä hyvä välitystapa oikeasti sisällään pitää Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto (KVKL) on laatinut Hyvän välitystavan ohjeet yhdessä alan keskeisten toimijoiden kanssa. Ohjeisiin on koottu yhteen alan käytännöt ja pelisäännöt. Ohjeet on hyvä työkalu välittäjälle ja niiden on tarkoitus suojata sekä asunnon ostajaa että myyjää.

Hyvän välitystavan ohjeet muuttuvat alan kehittymisen, lainsäädännön ja maailman muuttumisen myötä. Myös tuomioistuimien, kuluttajariitalautakunnan ja aluehallintoviraston ratkaisut muokkaavat Hyvän välitystavan –ohjetta osaltaan. Hyvän välitystavan noudattamiseen ovat sitoutuneet valtaosa alan toimijoista.

Hyvä välitystapa on aika laaja käsite, mutta ohjeet pitävät sisällään välitystoiminnalle asetetut eettiset, laadulliset ja moraaliset kriteetit. Hyvä välitystapa antaa käytännön ohjeita välityksen eri tilanteisiin joita kiinteistönvälittäjä voi välitystyössään kohdata ja miten toimia välitystilanteessa avoimesti, luotettavasti ja lojaalisti sekä ostajaa että myyjää kohtaan.

Hyvän välitystavan esimerkkitilanteita

Hyvän välitystavan mukaista ei ole hankkia asiakkaita arveluttavin keinoin. Välittäjä ei saa esimerkiksi kertoa myyjälle, että asunnolle on jo ostaja valmiina, vaikka näin ei välttämättä olisikaan.

Jos kiinteistönvälitysliike ostaa myynnissä olevia kohteita itselleen, voi myyjän ja ostajan eli välitysliikkeen edut olla ristiriidassa. Välittäjän pitäisi saada asunnosta myyjälle paras mahdollinen hinta, mutta ostaja eli välitysliike haluaisi saada asunnon mahdollisimman halvalla. Edellä mainitussa esimerkissä ei hyvä välitystapa parhaalla mahdollisella tavalla toteudu, jos toteutuu ollenkaan. Välitysliikkeen olisikin syytä pidättäytyä kaupasta, ettei myyjän etu vaarannu.

Hyvän välitystavan mukaan välittäjä ei saa painostaa myyjää kauppaan tai vastaavasti hoputtaa ostajaa tekemään tarjousta. Välittäjä ei saa myöskään käyttää arveluttavia keinoja saadakseen ostajaehdokkaalta tarjouksen kohteesta.

Jo myytyjen asuntojen markkinointi ei ole hyvän välitystavan mukaista. Kohteen ilmoittaminen ”myyty” merkinnällä on kielletty.

Jos itse asuntoa myyvän henkilön myynti-ilmoituksessa lukee, että ”ei välittäjälle” ei hänelle soittaminen tavoitteena myyntitoimeksianto ole hyvän välitystavan mukaista. Jos välitysliikkeellä on olemassa ostotoimeksianto sopimus, voi välittäjä olla itse myyjään yhteydessä ja kysyä tietoja ostajaa varten.

Kun markkinoidaan ilmaista asunnon hinta-arviopyyntöä, on kerrottava selkeästi, että kyseessä on arvio vain asunnon myyntiä varten eikä kirjallisesta lausunnosta. Palvelua voidaan markkinoida ilmaisena, jos siitä ei tule mitään kuluja markkinoinnin kohteelle.

Nykyään muotia on asunnon stailaus myyntikuntoon, jolla koetetaan nostaa asunnon myyntihintaa. Stailauskin voi olla hyvän välitystavan vastaista. Stailauksella ei saa piilottaa tai vähätellä kohteen vikoja.

Yksittäisissä kiinteistönvälitysliikkeissä hyvän välitystavan noudattamista valvoo vastaava hoitaja, joka huolehtii myös siitä, että toimitaan lainmukaisesti. Hyvä välitystapa koskee myös vuokrahuoneiston välitystä.

Kiinteistövälitysliikkeen vastaava hoitaja

Jokaisessa välitysliikkeessä täytyy olla vastaava hoitaja, jonka velvollisuus on huolehtia, että välitystoimintaa harjoitetaan lainmukaisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen. Vastaavalla hoitajalla täytyy olla LKV-tutkinto suoritettuna ja hänen tulee tuntea alan lainsäädäntöä. Vastaavan hoitajan tulee hallita ja tuntea hyvä välitystapaa sekä välitystoiminnassa tarvittavat käytännön asiat.

Vastaava hoitaja huolehtii myös siitä, että välitysliikkeessä ja sen kaikissa toimipaikoissa vähintään puolella asuntoja välittävistä työntekijöistä on ammattipätevyys eli suoritettu LKV -tutkinto. Muiltakin välitehtävissä työskenteleviltä edellytetään riittävää ammattitaitoa.

Tiesitkö? Aluehallintovirasto voi kieltää yritykseltä välitystoiminnan, jos liikkeessä ei ole vähintään puolella välittäjistä LKV -tutkintoa.

Aluehallintovirasto on valvova toimielin ja jos ei esimerkiksi välitysliikkeessä ole riittävästi LKV -tutkinnon suorittaneita, niin aluehallintavirasto voi kieltää yritykseltä välitystoiminnan. Tämä ei ole vain pelottelua, vaan aluehallintovirasto on joutunut 1.1.2016 astuneen lakimuutoksen jälkeen kieltämään välitysliikkeiltä välitystoiminnan tämän vuoksi.

Välittäjän vastuu

Sinun tulee ilmoittaa kauppaan vaikuttavat asiat tarkasti.Kiinteistönvälittäjä on sinulle se asiantuntija ja asuntokaupan ammattilainen, joka varmistaa, että kotisi kaupassa kaikki sujuu kuten pitää. Sinun asunnon myyjänä täytyy ilmoittaa kaikki asuntokauppaan mahdollisesti vaikuttavat tiedot tarkasti. Ostajan velvollisuus on tarkistaa kaupan kohde eli ostettava asunto. Myös kiinteistönvälittäjällä on tiedonanto- ja selonottovastuu. Kiinteistönvälittäjän täytyy myös itse tutustua myytävään asuntoon huolellisesti, jotta myyminen onnistuu kunnolla.

Kiinteistönvälittäjän täytyy toimia ammattitaitoisesti, huolellisesti ja noudattaa hyvää välitystapaa. Kiinteistönvälittäjä on asuntokaupassa sekä myyjän että ostajan asialla. Kiinteistönvälittäjällä on vahingonkorvausvastuu, mikäli hän laiminlyö velvollisuuksiaan.

Miksi valitsisin kiinteistövälittäjän asuntoni myyjäksi?

  • Kokemus ja rutiini: Kiinteistönvälittäjät hoitavat vuosittain kymmeniä asuntokauppoja ja heille asuntokaupat ovat rutiinia
  • Nopeus ja vaivattomuus: Kiinteistönvälittäjät hoitavat lähes kaiken puolestasi asuntokaupan yhteydessä ja myynti sujuu todennäköisesti nopeammin kuin itse myymällä
  • Kontaktit ja asiakaskunta: Kiinteistövälittäjillä on omat valmiit asiakaskuntansa ja kontaktinsa esimerkiksi omassa työyhteisössä, jota kautta ostaja saattaa kodillesi löytyä jo ennen kuin asuntosi myynti on kunnolla edes käynnistynyt
  • Asiantuntemus: Kiinteistönvälittäjillä on käytössään tilastot asuntojen hintatiedoista ja markkinoista, jotka auttavat kotisi oikean myyntihinnan määrittämisessä. Asuntoa itse myydessä tulee myyntihinta asetettua helposti liian korkealle, mikä voi vaikeuttaa asunnon myyntiä
  • Paras hinta: Kiinteistönvälittäjän avulla saat asunnostasi todennäköisesti paremman hinnan eikä asuntosi myyntiaika veny liiaksi eikä asuntosi niin sanotusti kulu sen roikkuessa pitkään myytävänä.

Jos olet suunnittelemassa asuntosi myyntiä, sinun kannattaa tututustua Ovikoodin ilmaiseen asunnon myyntiarvioon. Näin pääset myynnissä alkuun luotettavan ja varmasti ammattitaitoisen tahon kautta. Lue ilmaisesta asunnon hinta-arviosta lisää tästä.