Lainaturva

lainaturvavakuutus

Tässä artikkelissa kerromme yleisellä tasolla perustiedot lainaturvavakuutuksista. Toiselta nimeltään nämä tunnetaan takaisinmaksuturvina. Kun olet ottamassa lainasi turvaksi lainaturvavakuutusta, selvitä tarkoin mitä olet ottamassa ja mitä juuri se kyseinen vakuutus sinulle vahingon sattuessa korvaa. Eri yhtiöiden myöntämät lainaturvat ja eri vakuutukset voivat poiketa toisistaan hyvinkin paljon korvauskäytännöiltään ja muilta ehdoiltaan. Tarkat tiedot vakuutuksestasi saat pankiltasi tai vakuutusyhtiöltäsi, tuoteselosteesta, vakuutuskirjasta ja vakuutusehdoista.

Lainaturvavakuutus pähkinänkuoressa

Lainasi turvaksi voit ostaa lainanoton yhteydessä vakuutuksen. Lainaturvavakuutus antaa suojan lainasi takaisin maksulle vakuutuksen piiriin kuuluvissa erilaisissa vahingoissa ja tapaturmissa. Lainaturvavakuutuksen osalta sopimuskumppanisi on poikkeuksetta vakuutusyhtiö ja vakuutuksen myyjänä toimii asuntolainan myöntäjä eli pankkisi, joka toimii siis niin sanotusti vakuutusyhtiön asiamiehenä. Lainaturvan voi saada myös muihinkin kuin asuntolainaan. Saat lainaturvan siitä pankista, josta myös lainan otat. Laina ja lainaturvavakuutus kulkevat poikkeuksetta niin sanotusti käsi kädessä eli lainaturva ja laina pitää ottaa samasta pankista.

Erilaisia lainaturvia ja tuotteita

Eri pankkien vakuutuksilla on erilaisia ominaisuuksia ja erilaiset nimet vakuutuksilleen. Artikkelin lopussa on lueteltu tunnetuimmat ja yleisimmät Suomessa myönnetyt lainaturvat. Myös korvattavat vahingot vaihtelevat yhtiöiden mukaan. Vakuutuksien turvataso vaihtelee valitsemasi ja sinulle myönnetyn turvatason mukaan suppeasta turvasta laajaan turvaan. Valitse turva lainaasi omien tarpeiden ja sen mukaan mitä riskejä haluat vakuutuksella vakuuttaa.

Kuka voi saada vakuutuksen?

Vakuutusyhtiö myöntää lainaturvavakuutuksen vähintään 18-vuotta täyttäneelle yksityishenkilölle. Osa vakuutusyhtiöistä myöntää vakuutuksia myös yrittäjille ja yrityksille. Lainaturvan yhteydessä saatat joutua täyttämään niin sanotun terveysselvityksen. Lainaturvavakuutuksen laajuus ja korvattavat asiat ovat monesti kiinni myös terveystilanteestasi. Terveystilanteesi voi myös estää vakuutuksen myöntämisen sinulle. Lainaturvan voit ottaa yksilöllisenä turvana itsellesi tai pariturvana.

Terveysselvitys
Terveysselvitys on se kaavake, jonka perusteella lainaturvavakuutuksen myöntäjä päättää, myöntääkö sinulle lainaturvavakuutuksen. Kaavaketta täytettäessä on syytä olla huolellinen. Näin vältytään epäselvyyksiltä mahdollisen korvauksen maksamisen yhteydessä. Puutteelliset tiedot terveysselvityksessä voivat johtaa sopimuksen purkautumiseen ja siihen, ettei korvausta makseta.

Yksilöllinen turva
Kun valitset lainaasi niin sanotusti yksilöturvan, niin olet yksilöllinen vakuutuksen ottaja ja vakuutettu. Kuoleman jälkeen kuolemantapauskorvaus maksetaan valitsemallesi edunsaajalle kuolemasi jälkeen.

Pariturva
Lainan voit vakuuttaa monessa lainaturvassa myös niin sanotusti pariturvana. Pariturvassa lainaturva on yhteinen ja molemmat ovat vakuutettuja vaikka vaikka vain toinen vakuutettu olisi sopimuksessa vakuutuksenottaja. Pariturvissa vakuutuskorvaus maksetaan ensimmäisenä kuolleen vakuutetun kuoleman jälkeen.

Mitä lainaturvavakuutus korvaa?

Eri vakuutusyhtiöiden myöntämille vakuutuksilla on erilaisia ominaisuuksia ja korvattavat vahingot voivat poiketa toisistaan paljonkin. Tarkista vakuutusyhtiöstä tai pankista, mitä sinun lainaturvavakuutuksesi korvaa. Seuraavassa listattu yleisimpiä lainaturvavakuutuksien piiriin kuuluvia ja korvattavia vahinkoja:

Lainaturvavakuutusten korvattavia vahinkoja

 • Vakuutetun / Lainanottajan kuolemantapaus
 • Tapaturmaisesti aiheutunut pysyvä haitta
 • Pysyvä työkyvyttömyys
 • Tilapäinen työkyvyttömyys
 • Vakuutetun työttömyys
 • Sairaalahoito
 • Vakava sairaus

Vakuutusmaksu

 • Lainaturvavakuutus voi olla kertamaksuinen tai kuukausittain maksettava.
 • Kertamaksuinen vakuutusmaksu maksetaan lainan nostamisen yhteydessä.
 • Kuukausittain maksettava vakuutusmaksu maksetaan kuukausittaisen lainan maksamisen yhteydessä.
 • Vakuutusmaksun suuruus riippuu lainaturvavakuutuksesi laajuudesta ja vakuutettavan lainamäärän suuruudesta.
 • Vakuutusmaksun suuruuteen vaikuttaa myös ikäsi, terveydentilasi ja se, että poltatko tupakkaa vai et ja mahdollisesti myös lainaturvan voimassaolon pituus.

Verotus lainaturvavakuutuksen yhteydessä

 • Lainaturvavakuutuksesta maksettava vakuutusmaksu ei ole verovähennyskelpoinen yksityishenkilöille.
 • Kuolemantapauskorvaukset ovat lähiomaiselle verovapaita (07/2013) 35000 euroon asti yhtä edunsaajaa kohden.
 • Puolisolle tai rekisteröidystä parisuhteesta jääneelle leskelle verovapaata korvausta on puolet, mutta vähintään 35000 euroa. Summasta ei mene pääomatuloveroa eikä perintöveroa. Ylittävä korvaus on perintöveron alaista.
 • Muille kuin lähiomaiselle maksettavakuoleman korvaus on veronalaista pääomatuloa.
 • Tarkista voimassaoleva verotus verottajalta ja lainaturvan myöntäneeltä pankilta.
Suomessa myönnettäviä ja tunnetuimpia lainaturvavaihtoehtoja
Vakuutuksen tuotenimiMyyjäVakuutuksen myöntäjäAktia Lainaturvat Laaja ja PerusAktia PankkiAktia Henkivakuutus Oy
Financial Insurance Company Ltd

Aktia Lainaturvat Perus 2 ja OmaAktia PankkiFinancial Insurance Company Ltd
Financial Assurance Company Ltd

Peruslainaturva ja Laaja LainaturvaSäästöpankitHenkivakuutusosakeyhtiö Duo ja
LähiTapiola

Handelsbanken Liv lainaturvaHandelsbankenHandelsbanken Liv Försökrinsaktiebolag

LainaturvaDanske BankMandatum Life

Nordea Lainaturva Plus ja LainaturvaNordea PankkiNordea Henkivakuutus Suomi Oy

Kertamaksuinen luoton takaisinmaksuturva ja kuukausimaksuinen luoton takaisinmaksuturvaOsuuspankitOP-Henkivakuutus Oy
Financial Insurance Company Ltd

Kertamaksuinen lainavakuutus ja kuukausimaksuinen lainavakuutusPaikallisosuuspankitFinancial Insurance Company Ltd
Financial Assurance Company Ltd

Lue myös Ovikoodin asuntolainaopas.