ASP-laina

ASP-laina

Ensiasunnon ostoa harkitessa tulee sinun ajoissa tutustua mahdollisuuksiisi: yksi näistä on ensiasunnonhankkijalle suunnattu ASP-laina oman kodin rahoittamista varten. Asiakkaan säästettyä sopimuksen mukaisesti 10 prosenttia ostettavan asunnon hinnasta ASP-tilille, myöntää pankki loput lainasummasta.

ASP-laina käytännössä

Lainaa myönnetään enintään 90 prosenttia asunnon hinnasta. Nostettujen ASP-korkotukilainojen enimmäismäärät ovat 1.11.2014 alkaen kunnasta riippuen seuraavat:

Asunnon sijaintikunta: Helsinki

ASP-korkotukilainan enimmäismäärät: 180 000 euroa
(aikaisemmin 145 000 €)

Asunnon sijaintikunta: Espoo, Vantaa ja Kauniainen

ASP-korkotukilainan enimmäismäärät: 145 000 euroa
(aikaisemmin 125 000 €)

Asunnon sijaintikunta: Muut kunnat

ASP-korkotukilainan enimmäismäärät: 115 000 euroa
(aikaisemmin 100 000 €)

ASP-korkotukilainaa koskevat normaalit lainaehdot. Korkotukilainan takaisinmaksuehdoista sovitaan pankin kanssa. Pankin tulee kuitenkin myöntää korkotukilaina alhaisemmalla korolla tavalliseen ensiasuntolainaan nähden. ASP-korkotukilaina on tavallisesti sidottu euribor-korkoon. Viitekorkoon lisätään marginaali. Korkotukilainan maksu-aika on enintään 25 vuotta, poikkeuksena ennen 1.7.2009 nostetut lainat, joiden laina-aika on korkeintaan 18 vuotta.

Korkotuen päättymisen jälkeen asiakas voi sopia pankin kanssa uusista laina-ehdoista. Korkotukilainaan liittyviä rajoituksia ei kuitenkaan sovita ns. vastaantulolainaan siltä osin, kuin se ylittää korkotukilainaksi hyväksyttävän osuuden. Vastaantulolainalla tarkoitetaan korkotukilainan ja mahdollisen lisälainan kokonaisuutta. Lisälainaa saatetaan tarvita, mikäli asunnon ostoon tarvittava laina on suurempi, kuin korkotukilainan enimmäismäärä. Korkotukilainoihin voi saada omistusasuntolainojen rajoitetun valtiontakauksen ilman erityistä hakumenettelyä.

Valtion tukema laina

Valtio maksaa osan ASP-korkotukilainan koroista ensimmäisen 10 vuotta, poikkeuksena ennen 1.6.2005 ostetut asunnot, joissa korkotuen maksuaika on kuusi vuotta. Korkotuen osuus on 70 prosenttia 3,8 prosenttia ylittävän koron loppuosasta.

Esimerkki:

Jos kokonaiskorko on 6,6 prosenttia maksetaan 6,6 ja 3,8:n prosenttiyksikön erotuksesta korkotukea 70 prosenttia eli 1,54 prosenttia.

Lainanottaja voi hakea korkojen verovähennysoikeutta maksamiensa korkojen osalta.

ASP-lainan takaisinmaksu

ASP-lainan takaisinmaksutavoista voi valita joko annuiteetin tai tasalyhennysmenetelmän.

Hakiessasi lainaa avio- tai avopuolison kanssa, olette oikeutettuja vain yhteen korkotukeenAnnuiteetissa kuukausittain maksettava summa on vakio. Tasalyhennyksellä lyhennät lainaa sovitun summan ja lisäksi suoritat korot jäljellä olevasta lainasummasta. Annuiteetissa lainanmaksu aika pitenee tai vaihtoehtoisesti lyhenee korkojen noustessa tai laskiessa. Tasalyhennyksessä korko pysyy jatkuvasti samana kuukausieräsi pienentyessä tai noustessa korkojen heittelyiden mukaisesti. Kuukausierien suorittamisväli on 1kk tai 6 kk. Lainan ottajalla on oikeus kahteen lyhennysvapaaseen vuoteen laina-aikana.

Huom! Hakiessasi lainaa yhdessä aviopuolison tai avopuolison kanssa, olette yhdessä oikeutettuja vain yhteen korkotukeen, vaikka puolisoilla olisi erilliset lainat. Mikäli siis kaksi ASP-asunnon omistajaa päättää hankkia yhteisen kodin, laskee pankki osapuolten lainojen yhteismäärään vastaamaan yhteisen asunnon hankkimisajankohdan mukaista hintaa kohden.